Main content

Raymond Knops, Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft in afstemming met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Justitie en Veiligheid, mevrouw Larissa Zegveld benoemd tot nieuwe voorzitter van het Forum Standaardisatie.

Het Forum Standaardisatie heeft als doel interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid te bevorderen via het gebruik van open standaarden voor digitale gegevensuitwisseling in de publieke sector. Het Forum bestaat uit deskundigen afkomstig uit diverse overheidsorganisaties, het bedrijfsleven en de wetenschap. De leden hebben zitting in het Forum op persoonlijke titel.

Larissa Zegveld is momenteel eveneens directeur van Wigo4it, de ICT-dienstverlener van en voor het sociale domein van de G4, en heeft ruime affiniteit met het onderwerp. Mevrouw Zegveld neemt het voorzitterschap over van Nico Westpalm van Hoorn die de afgelopen 12 jaar de voorzitter van Forum Standaardisatie was.

Larissa Zegveld: "Wie je ook bent en waar je ook bent, je moet digitaal in contact kunnen treden met de overheid in al haar verschijningsvormen. Daar gaat het om, en daaraan werkt het Forum Standaardisatie. Ik vind het een eer benoemd te zijn!"

Larissa Zegveld en staatssecretaris Knops