Main content

Vanaf 6 april is de maximale lengte van een bestandsnaam van een bijlage van een MijnOverheid Berichtenboxbericht verhoogd naar 128 karakters. Eerder was het maximaal aantal karakters beperkt tot 40. 

Opbouw bestandsnaam

Door de verhoging van het maximaal aantal karakters zijn er meer mogelijkheden om de bestandsnaam op te bouwen. U kunt hierdoor de herkenbaarheid van de bestanden vergroten. Wij adviseren onderstaande notatie te gebruiken. Uiteraard bent u vrij om een eigen keuze te maken.

Voorbeeld: <berichtsoort><berichtstroom><tijdvak><dd-mm-jjjj><uu-mm>.pdf

Download XSD-bestand

Om deze mogelijkheid te kunnen gebruiken is er een nieuw XSD-bestand beschikbaar. 

U kunt dit nieuwe XSD-bestand downloaden. U vindt het ook op de documentatie-pagina van MijnOverheid onder het kopje 'downloads'. De naam van het gewijzigde bestand is GlobeBatchRequestTypes_128ch.xsd.Mocht u nog vragen hebben hierover, dan kunt u die sturen naar ketenbeheerMO@logius.nl.

Gerelateerde dienst(en)