Main content

Het Verenigd Koninkrijk heeft 31 januari 2020 de EU verlaten. Tot en met 31 december 2020 geldt er een overgangsperiode waarin alle EU-regels en wetten voor het Verenigd Koninkrijk nog van kracht zijn. Zo ook de eIDAS-verordening.

In het kader van de definitieve Brexit per 1 januari 2021 wordt de eIDAS-functionaliteit voor het Verenigd Koninkrijk per die datum uitgeschakeld.

Gevolgen

Overheidsorganisaties, zoals De Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank, UWV, hebben een inlogpagina waarop burgers en ondernemers kunnen inloggen om gegevens in te zien of om zaken met de desbetreffende organisatie te regelen.

In het kader van eIDAS staat op deze inlogpagina een knop 'Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel'. Als hierop wordt geklikt verschijnt er een overzicht van de erkende inlogmiddelen die diegene kan gebruiken om in te loggen. Per 1 januari 2021 wordt in dit overzicht niet meer het inlogmiddel van het Verenigd Koninkrijk als optie getoond.

Voor overheidsorganisaties binnen de EU houdt dit in, dat:

per 1 januari 2021 inloggen met het GOV.UK Verify inlogmiddel bij een EU-overheidsorganisatie niet meer mogelijk is.

Voor burgers en bedrijven binnen de EU houdt dit in, dat:

per 1 januari 2021 inloggen met een Europees erkend inlogmiddel bij overheidsorganisaties uit het Verenigd Koninkrijk niet meer mogelijk is.

Gerelateerde dienst(en)