Main content

De adoptie van informatieveiligheidsstandaarden is in 2018 opnieuw gegroeid, zo blijkt uit de onderzoeksresultaten van Forum Standaardisatie. De gemeenten scoren overall het beste. In totaal voldoet 87% van de onderzochte groep overheidsorganisaties aan de afgesproken standaarden. Dit is belangrijk voor een veilige gegevensuitwisseling binnen de digitale overheid.

‘Pas toe of leg uit!’

Geen enkele overheidslaag heeft tot nu toe alle standaarden volledig ingevoerd. Dat is op dit moment geen verplichting, wel rapporteren organisaties over de invoering volgens het ‘pas-toe-of-leg-uit-principe’. De waterschappen hebben als eerste overheidslaag 100% voor één specifieke standaard: TLS. Hiermee wordt een internetverbinding veilig gehouden en wordt data beschermd die uitgewisseld wordt tussen twee systemen.

Veilige websiteconfiguratie en mail

Forum Standaardisatie onderzocht ook hoe het gaat met het veilig inrichten van websites en mail. Door hierbij de afgesproken instellingen te gebruiken, wordt misbruik voorkomen. Zo weten gebruikers zeker dat ze de goede website bezoeken en mail van een vertrouwd mailadres ontvangen. Steeds meer overheidsorganisaties gebruiken hiervoor de afgesproken instellingen: 78% van de websites en 59% van de mailadressen.

Digitale Magazine

Kijk voor een interactief overzicht van de onderzoeksresultaten het digitale Magazine Meting Informatieveiligheidstandaarden. Forum Standaardisatie blijft de adoptie halfjaarlijks volgen én stimuleert organisaties om de afspraken te volgen. De standaarden staan op de website van Bureau Forum Standaardisatie.