Main content

De stijgende lijn in het gebruik van de Berichtenbox heeft ook in 2020 doorgezet. Het aantal geopende berichten is gestegen en ook de Berichtenbox app doet het goed. De app is al meer dan 4 miljoen keer gedownload.

Verhogen percentage geopende berichten

Logius heeft in de afgelopen jaren veel gedaan om het aantal berichten dat wordt geopend te verhogen. De effecten hiervan zijn sinds 2018 duidelijk zichtbaar. In 2020 steeg het percentage van berichten die binnen 3 weken werden geopend met 4%. Binnen 6 weken is 63% van de verstuurde berichten geopend. Ook dit is een stijging van 4% ten opzichte van 2019.

Het gebruik van de Berichtenbox app laat sinds de lancering in 2018 een sterke groei zien. Inmiddels is de app al meer dan 4 miljoen keer gedownload. De Berichtenbox app maakt toegang tot berichten laagdrempeliger en door de notificatiefunctie weten gebruikers direct dat er een nieuw bericht klaar staat.

Vanuit de Berichtenbox wordt er ook meer nadruk gelegd op het aanzetten van de herhaalnotificaties. Als een bericht na een bepaalde periode nog niet geopend is krijgt de gebruiker een bericht. Steeds meer gebruikers gebruiken deze handige functie.

Een andere actie met een positief effect is de aanpassing van de notificatieteksten. Uit de notificatie kan de gebruiker opmaken welke actie er gevraagd wordt. Bijvoorbeeld of het een betaalverzoek betreft of dat er om informatie gevraagd wordt.   

Niet geopende berichten

Dat niet alle berichten in de Berichtenbox geopend worden, is grotendeels te verklaren door het type bericht dat verstuurd wordt. Relatief veel berichten worden verstuurd met alleen een aankondiging zonder inhoudelijke informatie. Daarbij zijn er ook organisaties die berichten zowel digitaal als per post aanbieden. Het is hierdoor minder noodzakelijk om het digitale bericht te openen.

Gerelateerde dienst(en)