Main content

Het kan voorkomen dat aanleveringen van jaarrekeningen (inclusief accountantsverklaringen en assurance) bij de KVK worden geweigerd met de volgende foutmelding:  

<FoutBeschrijving>VAL0112: EmailAddressContact of EmailAddressFull mag niet worden ondertekend.</FoutBeschrijving>

Krijgt u deze melding? Gebruik dan onderstaande oplossing.

Oorzaak en oplossing foutmelding

De oorzaak van de foutmelding heeft te maken met een wijziging van het concept “EmailAddressContact” naar “EmailAddressFull” in de NT15_KVK.

De oplossing voor deze foutmelding is om het Xpath filter aan te passen. Dit filter wordt gebruikt voor het bepalen van de hash bij het ondertekenen van het XBRL-bericht.

Wijzig het Xpath filter

  • Het huidige filter is: ( /xbrli:xbrl/*[local-name()='DocumentAdoptionStatus' or local-name()='DocumentAdoptionDate' or local-name()='EmailAddressContact'] | //text()[normalize-space()=''] )
  • Wijzig dit naar: /xbrli:xbrl/*[local-name()='DocumentAdoptionStatus' or local-name()='DocumentAdoptionDate' or local-name()='EmailAddressContact' or local-name()='EmailAddressFull'] | //text()[normalize-space()='']

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Aad Bergman van het Kenniscentrum XBRL via aad.bergman@logius.nl.

Gerelateerde dienst(en)