Main content

Vanaf 2023 stuurt Logius geen facturen meer naar afnemers van GDI-diensten (Generieke Digitale Infrastructuur) zoals DigiD, DigiD Machtigen en MijnOverheid. Deze diensten vallen vanaf dit jaar onder het centrale budget. BZK beheert dit budget  en betaalt hieruit Beheer & Exploitatie, Doorontwikkeling en Vernieuwing van de GDI-diensten.

Afronden 2021 en 2022

Tot en met 2022 was de financiering anders geregeld. Logius belastte de kosten toen door aan afnemers. Voor de btw-verrekening 2021, eindafrekening 2022 en de btw-verrekening 2022 ontvangen afnemers daarom nog wel een factuur van Logius.

Meer informatie     

Meer informatie over de Logius tarieven en het GDI-programmeringsplan 2023 vindt u op de pagina Tarieven van Logius.