Main content

Een beter contact tussen politiek en uitvoering én de 'sluipende problematiek' in de uitvoeringspraktijk bespreekbaar maken. Met die doelen stelt elke uitvoeringsorganisatie jaarlijks een stand van de uitvoering op. Logius deed dit in juni 2022. Deze Stand van Logius heeft de Tweede Kamer nu ontvangen.

Met een begeleidende Kamerbrief zijn zowel de Stand van Logius als de Stand van de uitvoering van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) openbaar gemaakt. Beide organisaties hebben hun ‘stand’ in goede onderlinge samenwerking gemaakt, waardoor de opzet uit twee dezelfde delen bestaat.

  1. De voortgang rondom de zes handelingsperspectieven van de Overheidsbrede Werkagenda voor de publieke dienstverlening van het programma Werk aan Uitvoering.
  2. De meerjarige dilemma’s die Logius en RvIG ervaren in de uitvoering die aandacht vragen van de Tweede Kamer. Het gaat om:
    • Focus: goed en duurzaam
    • Arbeidsmarkt en ambitie
    • Samenwerking beleid en uitvoering
    • Complexiteit versus in eenvoud

Werk aan Uitvoering

Met deze Stand van Logius worden de dilemma’s vanuit de uitvoering voor het eerst rechtstreeks neergelegd bij de politiek. Ook 37 andere uitvoeringsorganisaties die contact hebben met burgers en bedrijven doen dit. Daarnaast geven deze standen belangrijke input voor de overheidsbrede Staat van de Uitvoering. Dit is geen eenmalige activiteit. Vanaf 2022 maken alle uitvoeringsorganisaties jaarlijks een stand van de uitvoering, die wordt gevolgd door de Staat van de uitvoering. Dit alles is een van de actiepunten om de statuur en aantrekkelijkheid van de uitvoering te vergroten, een van de zes onderdelen van het programma Werk aan Uitvoering.