Main content

Mensen die voor hun belastingzaken een belastingadviseur of boekhouder (intermediair) gemachtigd hebben om gegevens op te halen via Digipoort, hebben nu digitaal inzage in de status van hun machtigingen. Ook kunnen zij een machtiging eenvoudig intrekken. 

Online zaken doen met de overheid wordt steeds normaler. Daar sluit deze ontwikkeling goed op aan. Het is nog wel steeds mogelijk om de machtigingen via de eigen intermediair of via een opgestuurde brief in te trekken.

Zaken doen met de Belastingdienst

Via Digipoort kunnen intermediairs zaken doen met de Belastingdienst voor particuliere klanten of ondernemers. Ook kunnen zij toeslagen regelen. Intermediairs gebruiken daarvoor gegevens over hun klanten van de Belastingdienst. De Belastingdienst verstrekt die gegevens alleen als particulieren en ondernemers hiervoor toestemming hebben gegeven en er dus sprake is van een actieve machtiging. In de brief over een nieuwe machtigingsregistratie worden particulieren en ondernemers geïnformeerd over de nieuwe webfunctionaliteit waar zij digitaal inzage krijgen in de status van hun machtigingen.

Machtigingenregister Digipoort

Logius beheert het machtigingenregister Digipoort en maakt de juiste koppelingen tussen de systemen. In het machtigingenregister staat welke organisatie gemachtigd is om berichten en gegevens voor een specifieke klant digitaal op te halen via de Digipoort. Digipoort is het beveiligde digitale kanaal van de overheid. Hier wordt berichtenverkeer tussen organisaties en de overheid afgehandeld. Ook de digitale berichten naar en vanuit de Belastingdienst. Logius zorgt ervoor dat Digipoort altijd beschikbaar is en juist werkt.

Meer informatie

U leest meer informatie over inzage en intrekken op belastingdienst.nl en/of toeslagen.nl.

Website inzien en intrekken machtigingen Digipoort: https://machtigen.digipoort.logius.nl

Gerelateerde dienst(en)