Main content

Overheidsorganisaties moeten per 18 april 2019 elektronische facturen in Europees formaat kunnen ontvangen en verwerken. Steeds meer organisaties stappen over én sturen zelf ook digitale facturen. De verplichting geldt voor de Rijksoverheid, de decentrale overheden en alle andere aanbestedingsplichtige organisaties.

Waarom e-factureren?

Ieder jaar versturen bedrijven miljoenen facturen in verschillende soorten formaten naar de overheid. Deze facturen worden nog voor een groot deel handmatig verwerkt. Dit kost tijd en geld en is foutgevoelig. Daarom stimuleren opeenvolgende kabinetten al sinds enige jaren het sturen van e-facturen naar de overheid. Want e-factureren brengt grote efficiency-voordelen met zich mee omdat handmatige verwerking niet meer nodig is. Mede hierom maken steeds meer organisaties gebruik hiervan, en is het aantal elektronische factuurberichten dat via Digipoort is verstuurd naar overheden het afgelopen jaar met 35% gestegen.Klaar om e-facturen te ontvangen en verzenden

Alle Rijksoverheden zijn sinds 1 januari 2011 in staat e-facturen te ontvangen en verwerken. Bij inkoopovereenkomsten na 1 januari 2017 zijn Rijksoverheden en hun leveranciers verplicht om e-facturatie toe te passen. Daarnaast zijn alle rijksoverheden, gemeenten, provincies, waterschappen en alle andere aanbestedende diensten verplicht per 18 april 2019 facturen in Europees formaat te kunnen ontvangen en verwerken.

Gemeenten, provincies, waterschappen en alle andere aanbestedende diensten kunnen vanuit het Programmabureau e-factureren (RVO/PIANOo) ondersteuning krijgen voor het tijdig inrichten van hun voorzieningen. De helpdesk e-facturen (RVO) biedt hulp en ondersteuning aan bedrijven.

Overzicht wetgeving e-factureren

Datum Omschrijving
1 januari 2011 Rijksoverheden moeten e-facturen kunnen ontvangen en verwerken via Digipoort.
1 januari 2017 Leveranciers moeten bij nieuwe inkoopovereenkomsten met Rijksoverheden hun factuur verplicht elektronisch indienen.
6 september 2018 Er wordt een nationale vertaling van de Europese wetgeving gemaakt die voorschrijft dat aanbestedende diensten facturen in Europees formaat moeten kunnen ontvangen en verwerken.
18 april 2019 Alle aanbestedende diensten worden verplicht facturen in het Europese formaat (EN 16931) te kunnen ontvangen en verwerken.

Meer informatie

Bekijk het dossier e-facturen op de website van digitale overheid.

Gerelateerde dienst(en)