Main content

In februari 2021 heeft Digilevering maar liefst 34.344.883 berichten zonder problemen verwerkt: een absoluut recordaantal.

Digilevering levert berichten over belangrijke gebeurtenissen uit zogenaamde basisregistraties. Zo weten abonnees van Digilevering bijvoorbeeld wanneer een bedrijf verhuist, of de waarde van een gebouw verandert.

Steeds meer hergebruik van gegevens

Met deze mooie mijlpaal draagt Logius bij aan de agenda digitale overheid door meer hergebruik van gegevens binnen de overheid. Daardoor helpen we bij het voorkomen van nieuwe (deels) overlappende registraties. Doordat Digilevering steeds meer toevoegt voor overheden, zal het naar verwachting nog verder groeien. Steeds meer afnemers zoals Waterschappen, UWV en de Belastingdienst hebben daarom een abonnement om gebruik te maken van actuele en accurate gegevens.

Meer dan 34 miljoen

In 2019 lag het maandgemiddelde rond de 5 miljoen berichten, in 2020 was dat gemiddeld 12 miljoen. In februari vorig jaar ging het aantal voor het eerst boven de 20 miljoen. En nu zijn er dus 34.344.883 berichten verwerkt. Waarvan 23.396.557 berichten door Digilevering ontvangen van leveranciers, en 10.948.326 door ons verzonden aan afnemers. In februari en maart is er ieder jaar een piek door berichten rondom de WOZ.

Kwaliteitsbehoud dankzij nieuwe technieken 

Om deze stijging in het aantal berichten aan te kunnen was het nodig om de hele keten te verbeteren. Hiervoor hebben we bijvoorbeeld ‘throttling’ ingevoerd, waarmee de berichtenstroom per leverancier en afnemer geregeld kan worden. Ook het instellen van gescheiden ebms-brokers (koppeling adapters) voor ingaand en uitgaand berichtenverkeer heeft een goede bijdrage geleverd.

Hierdoor konden we alle berichten op tijd, en zonder een verloren bericht bij de klanten bezorgen. Afnemers kunnen ervan op aan dat zij de berichten over belangrijke levensgebeurtenissen zoals wijzigingen in ondernemingen of WOZ gegevens snel en betrouwbaar ontvangen vanuit basisregistraties als het Handelsregister van KVK, of de WOZ van het Kadaster.

Gerelateerde dienst(en)