Main content

Sinds maandag 13 juli is het mogelijk om via een DigiD machtiging in te loggen bij uwv.nl en werk.nl, de beide portalen van UWV. Voor het portaal werk.nl was dit eerder al mogelijk.

Door de aansluiting op DigiD Machtigen kunnen klanten van UWV nu aan iemand anders vragen om namens hen in te loggen bij UWV, en te helpen bij het afhandelen van zaken. Door dit via een DigiD machtiging te regelen kan degene die helpt dit doen door in te loggen met de eigen DigiD.

Sinds mei 2019 kunnen klanten alleen nog inloggen op beide portalen met de DigiD app of een sms-controle. Hierdoor is de noodzaak om iemand te kunnen machtigen groter geworden. UWV en Logius hebben de afgelopen periode gezamenlijk veel werk verzet om dit mogelijk te maken.

Gerelateerde dienst(en)