Main content

Initiatiefnemers Digicampus op het podium

Woensdag 3 juli, de lancering, met vlnr: Hans Verweij (directeur ICTU), Yvonne van der Brugge (directeur Logius), Raymond Knops (staatssecretaris BZK), Lotte de Bruin (directeur Nederland ICT) en Marijn Janssen (hoogleraar ICT & Governance TU Delft)

Tijdens het iBestuurcongres op 3 juli heeft staatssecretaris Knops officieel Digicampus gelanceerd. Dit nieuwe samenwerkingsverband biedt een platform voor de ontwikkeling van innovatieve overheidsdiensten en is een ontmoetingsplek voor alle partijen die bij digitale innovaties binnen de publieke sector betrokken zijn. Logius is één van de initiatiefnemers.

Het aanvragen van een hypotheek, verhuizen naar een verzorgingshuis, of een studie in het buitenland doen, bij al deze gebeurtenissen willen mensen en bedrijven moeiteloos kunnen interacteren in de diverse digitale systemen. De overheid speelt hierbij een belangrijke rol. De innovatie van publieke dienstverlening vraagt echter van meer partijen betrokkenheid dan de overheid alleen.

Unieke samenwerking tussen wetenschap, markt en samenleving

Digicampus is een unieke samenwerking tussen wetenschap, overheid, markt en inwoners met als doel bij te dragen aan de innovatie van publieke dienstverlening. Founding partners zijn de TU Delft, Logius, ICTU en Nederland ICT. Deze partijen werken vanuit de overtuiging dat ze samen beter in staat zijn om behoeften uit de samenleving te vertalen naar innovatieve diensten voor inwoners en ondernemers.  

Tijdens het iBestuurcongres lichtte de staatssecretaris de samenwerking als volgt toe: ‘De Digicampus creëert de optimale omstandigheden om te innoveren. Dat doe je door partijen bij elkaar te brengen die eigen ervaring en kennis meebrengen. De houding moet zijn: we gaan innoveren en waar we tegen belemmeringen oplopen, gaan we die oplossen.’ 

Van wetenschappelijk onderzoek tot cocreatielab en gaming

De activiteiten van Digicampus gaan van diepgaand wetenschappelijk onderzoek naar ‘hands-on’ ontwikkelen en informatie-uitwisseling. Zo is het in het zogeheten ‘cocreatielab’ mogelijk om samen te experimenteren. Ook worden er kennissessies, design sprints en hackathons georganiseerd. Niet alleen voor technici, maar ook voor politici en beleidsmakers.

Via gaming worden ‘life events’ gesimuleerd, zodat beleidsmakers zelf ervaren hoe digitale processen in de praktijk uitpakken. Bijvoorbeeld waar een burger die net onder de armoedegrens belandt, schulden heeft en ook nog eens in scheiding is mee geconfronteerd wordt. Een ander voorbeeld is hoe een hardwerkende zzp’er aan allerlei instanties (binnen en buiten de overheid) verantwoording moet afleggen. Zo zorgt Digicampus niet alleen voor meer begrip voor de burger, maar stimuleert het ook het ketendenken binnen de digitale samenleving om die zo samen vorm te geven.

Meer informatie

Zie www.dedigicampus.nlZie ook dit artikel op de website van iBestuur voor meer informatie: ‘Je hebt een zandbak nodig om dingen uit te proberen’