Main content

Op 24 mei 2022 (preproductie) en op 30 mei 2022 (productie) vervangen wij de certificaten van de onderstaande endpoints. Op beide dagen gebeurt dat om 08:00 uur. Maakt u gebruik van onderstaande endpoints voor het ebMS-berichtenverkeer, dan moet u actie ondernemen.

Lees deze pagina goed door en voorkom dat uw aansluiting op de Berichtenbox van MijnOverheid niet meer werkt.

Endpoints

Logius vervangt de certificaten voor het ebMS-berichtenverkeer op de volgende endpoints:

 • globe2-ebms-diginetwerk.procesinfrastructuur.nl
 • globe2-ebms-internet.procesinfrastructuur.nl
 • preprod2-globe-ebms-internet.procesinfrastructuur.nl
 • preprod2-globe-ebms-diginetwerk.procesinfrastructuur.nl

Waarom is deze certificaatvervanging noodzakelijk?

eBMS-berichtenverkeer werkt met een Collaboration Protocol Agreement (CPA) waardoor dit niet alleen een certificaatvervanging betreft, maar ook een aanpassing van de CPA’s. Logius vervangt de certificaten om ervoor te zorgen dat in voorkomende gevallen niet alle afnemers op hetzelfde moment nieuwe CPA’s moeten aanleveren en inladen. Op deze manier spreiden wij de preproductie- en productieaansluitingen over 2 endpoints voor zowel de aansluitingen via Internet als de aansluitingen via Diginetwerk. Zo kan er altijd overgestapt worden van het ene naar het andere endpoint met een minimale onderbreking van de eigen dienstverlening. De nieuwe certificaten voor bovenstaande endpoints zijn geldig tot 30 mei 2025.

Let op! Als u geen actie onderneemt, of u doet dat niet op tijd, dan werkt uw aansluiting op de MijnOverheid Berichtenbox na het vervangen van de certificaten niet meer, en kan er geen berichtenverkeer meer plaatsvinden.

Wat moet mijn organisatie (of mijn leverancier) doen?

1. Impact bepalen

Wij vragen u om (samen met uw leverancier) de impact van deze certificaatvervanging te bepalen op uw omgeving. Het nieuwe certificaat moet voor de voor uw organisatie relevante productie- en preproductie-endpoints worden geïnstalleerd. 

Let er op dat de hele certificaathiërarchie wordt vertrouwd. Mocht dit nog niet zo zijn, zie dan Certificaathiërarchie informatie onderaan deze pagina.

Endpoint Link naar certificaat Certificaat type
preprod2-globe-ebms-internet.procesinfrastructuur.nl Certificaat KPN, G1
preprod2-globe-ebms-diginetwerk.procesinfrastructuur.nl Certificaat KPN, G1
globe2-ebms-internet.procesinfrastructuur.nl Certificaat KPN, G1
globe2-ebms-diginetwerk.procesinfrastructuur.nl Certificaat KPN, G1

2. Keuze maken

 • Het certificaat en de CPA vervangen.
 • Overstappen op het alternatieve endpoint.

3. Werkzaamheden plannen 

 • In samenspraak met Logius afstemmen wanneer u overgaat tot uitvoering van werkzaamheden.
 • De benodigde werkzaamheden uitvoeren.

Planning

Preproductieomgeving

De certificaten op de preproductieomgeving worden op dinsdag 24 mei 2022 (vanaf 08:00 uur) vervangen.

Productieomgeving

De certificaten op de productieomgeving worden op maandag 30 mei 2022 (vanaf 08:00 uur) vervangen.

Aanleveren CPA’s door uw organisatie

 • Voor de preproductieomgeving uiterlijk dinsdag 17 mei 2022
 • Voor de productieomgeving uiterlijk dinsdag 24 mei 2022
 • CPA’s graag aanleveren via een e-mail naar mijnoverheid@logius.nl

CPA-wissel

De CPA’s voor GLOBE op de productie-omgeving worden op maandag 30 mei 2022 tussen 08:30 uur en 17:00 uur vervangen. Dit betekent dat uw aansluiting op de MijnOverheid Berichtenbox vanaf 08:00 uur niet beschikbaar is tot het moment dat wij de CPA-wissel voor uw organisatie hebben afgerond. Wij streven ernaar dat alle verbindingen uiterlijk om 17:00 uur weer operationeel zijn. Zodra de werkzaamheden voor uw organisatie zijn afgerond, ontvangt u van ons een bericht.

Het certificaat van uw organisatie verloopt voor 30 mei 2022

Als het certificaat van uw organisatie verloopt voor 30 mei 2022 dan kunt u het beste van deze gelegenheid gebruik maken om over te stappen naar het 1e endpoint, zie hiervoor de sectie Alternatief hieronder.

Mocht u toch van het huidige endpoint gebruik willen blijven maken, dan moet u (tot 30 mei) voor het aanmaken van de nieuwe CPA's gebruikmaken van andere Digikoppelingen dan vermeld staat in de handleiding, namelijk:

 • MijnOverheid_BB_Productie_Diginetwerk_tot30mei2022
 • MijnOverheid_BB_Productie_Internet_tot30mei2022
 • MijnOverheid_BB_Preproductie_Diginetwerk_tot30mei2022
 • MijnOverheid_BB_Preproductie_Internet_tot30mei2022

Bovenstaande geldt voor zowel het client- als serverdeel.

Bij de certificaatvervanging van 30 mei 2022, wanneer u dan voor een 2e keer in korte tijd CPA's moet aanmaken, aanleveren en inladen, dient u gebruik te maken van de Digikoppelingen zoals vermeld in de handleiding (dezelfde als hierboven vermeld zonder '_tot30mei2022').

De benodigde gegevens

Verbinding 2 via internet

Omgeving Preproductie Productie
Certificaat preprod2-globe-ebms-internet.procesinfrastructuur.nl globe2-ebms-internet.procesinfrastructuur.nl
Endpoint https://preprod2-globe-ebms-internet.procesinfrastructuur.nl/ebXML https://globe2-ebms-internet.procesinfrastructuur.nl/ebXML
Server Digikoppeling Logius (GBO) - MijnOverheid_BB_Preproductie_Internet Logius (GBO) - MijnOverheid_BB_Productie_Internet
IP-adres (van uw organisatie naar Logius) 144.43.241.237 144.43.241.245
IP-adres (van Logius naar uw organisatie) 144.43.240.81 144.43.240.208

Verbinding 2 via DigiNetwerk

Omgeving Preproductie Productie
Certificaat preprod2-globe-ebms-diginetwerk.procesinfrastructuur.nl globe2-ebms-diginetwerk.procesinfrastructuur.nl
Endpoint https://preprod2-globe-ebms-diginetwerk.procesinfrastructuur.nl/ebXML https://globe2-ebms-diginetwerk.procesinfrastructuur.nl/ebXML
Server Digikoppeling Logius (GBO) - MijnOverheid_BB_Preproductie_Diginetwerk Logius (GBO) - MijnOverheid_BB_Productie_Diginetwerk
IP-adres (van uw organisatie naar Logius) 145.21.254.132 145.21.254.140
IP-adres (van Logius naar uw organisatie) 145.21.253.233 145.21.252.40

Alternatief

Doordat onze voorziening is uitgevoerd met dubbele endpoints, kunt u ook direct overstappen naar het 1e endpoint. Het certificaat op het 1e endpoint is geldig tot 11 maart 2024. U hoeft dan niet te wachten totdat Logius de certificaatwissel heeft doorgevoerd op het 2e endpoint. Hiervoor dient u evengoed een nieuw CPA aan te leveren. Hieronder vindt u de gegevens van ons 1e endpoint.

Verbinding 1 via Internet

Omgeving Preproductie Productie
Certificaat preprod-globe-ebms-internet.procesinfrastructuur.nl globe-ebms-internet.procesinfrastructuur.nl
Endpoint https://preprod-globe-ebms-internet.procesinfrastructuur.nl/ebXML https://globe-ebms-internet.procesinfrastructuur.nl/ebXML
Server Digikoppeling Logius (GBO) - MijnOverheid_BB_Preproductie_Internet Logius (GBO) - MijnOverheid_BB_Productie_Internet
IP-adres (van uw organisatie naar Logius) 144.43.241.232 144.43.241.240
IP-adres (van Logius naar uw organisatie) 144.43.240.81 144.43.240.208

Verbinding 1 via DigiNetwerk

Omgeving Preproductie Productie
Certificaat preprod-globe-ebms-diginetwerk.procesinfrastructuur.nl globe-ebms-diginetwerk.procesinfrastructuur.nl
Endpoint https://preprod-globe-ebms-diginetwerk.procesinfrastructuur.nl/ebXML https://globe-ebms-diginetwerk.procesinfrastructuur.nl/ebXML
Server Digikoppeling Logius (GBO) - MijnOverheid_BB_Preproductie_Diginetwerk Logius (GBO) - MijnOverheid_BB_Productie_Diginetwerk
IP-adres (van uw organisatie naar Logius) 145.21.254.128 145.21.254.136
IP-adres (van Logius naar uw organisatie) 145.21.253.233 145.21.252.40

Let op: als u wisselt van endpoint is het wellicht ook nodig om de instellingen van uw firewall aan te passen. Neem hiervoor contact op met uw ICT-afdeling of ICT-leverancier.

Certificaathiërarchie informatie

De door GLOBE gebruikte certificaten zijn uitgegeven onder de G1 private root van PKIoverheid. Indien u deze nog niet heeft opgenomen, dient u niet alleen het certificaat van GLOBE op te nemen, maar de gehele hiërarchie:

G1 Link Certificaat type
KPN PKIoverheid Private Services CA - G1 Certificaat (CER | 2 kB) KPN, G1
QuoVadis PKIoverheid Private Services CA - G1 Certificaat (CER | 8 kB) Quovadis, G1
Staat der Nederlanden Private Services CA - G1 Certificaat (CER | 1 kB) G1
Staat der Nederlanden Private Root CA - G1 Certificaat (CER | 1 kB) G1

Vragen

Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met Logius via het contactformulier op de website of een e-mail sturen naar mijnoverheid@logius.nl.

Gerelateerde dienst(en)