Main content

Op 31 mei heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de broncode van PLOOI (Platform Open Overheidsinformatie) voor iedereen openbaar gemaakt. Deze openbaarmaking is een reactie op een ingediend Woo (Wet open overheid)-verzoek hierover.

De broncode van PLOOI is na een zorgvuldig traject gepubliceerd in de broncodepublicatieruimte van het ministerie van BZK op GitHub.

Bij de beoordeling van de broncode die is vrijgegeven stond de openbaarheid voorop. De Tweede Kamer is via een kamerbrief over de vrijgave van de broncode geïnformeerd.

Wat is PLOOI?

PLOOI realiseert een digitale infrastructuur waarmee bestuursorganen en onder de Woo gelijkgestelde organisaties documenten actief openbaar kunnen maken. Het wordt in opdracht van het programma Open Overheid ontwikkeld door KOOP (Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties). Per 1 januari 2023 is KOOP onderdeel van Logius.