Main content

Vanaf 15 februari is een API op de Centrale OIN Raadpleegvoorziening beschikbaar. Met deze API kunnen systemen Organisatie Identificatienummer (OIN’s) opvragen uit het OIN register, waardoor organisaties altijd over up-to-date OIN gegevens kunnen beschikken. Voorheen kon dit alleen handmatig via de COR website of met een csv-bestand dat periodiek gecontroleerd moest worden. Organisaties kunnen de openbare API benaderen via https://portaal.digikoppeling.nl/registers/api/  en in hun eigen systemen inbouwen.

Wat zijn OIN en subOIN?

Logius geeft OINs en subOINS uit aan organisaties in de publieke sector of met een publieke taak. Deze unieke identificerende nummers gebruiken zij in de digitale communicatie met andere publieke of private partijen. Logius stelt deze nummers beschikbaar in de Centrale OIN Raadpleegvoorziening.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen en/of opmerkingen of wenst u een uitgebreide toelichting, dan kunt u contact opnemen met het Logius.