Main content

De Design Rules beschrijven regels waaraan een REST API moet voldoen. Doel van de Design Rules is om meer uniformiteit aan te brengen in het informatielandschap van de overheid. Daarbij zorgen de Design Rules ook voor betere beveiliging van gegevens en beter beheer van de levenscyclus van een API.

De Design Rules zijn nu modulair opgezet. Dat betekent dat je gericht die regels kunt toepassen die je nodig hebt. Sommige modules vinden we echter zo fundamenteel voor toegankelijkheid van overheidsinformatie dat we die verplicht willen laten stellen. Graag toetsen we dit voorstel in het werkveld. Het gaat om de module ‘Geo’ en de module ‘Transport security’.

Doe mee

Naast dit voorstel is het voorstel API First ook beschikbaar voor publieke consultatie, meer informatie over beide voorstellen is beschikbaar op de site van Geonovum.

Wat gebeurt er na de consultatie?

De voorstellen zijn opgesteld door werkgroepen van het Kennisplatform API’s. In dit kennisplatform werken verschillende overheidsorganisaties samen om API's beter bij de vraag aan te laten sluiten, kennis over het toepassen van API’s uit te wisselen en waar nodig standaarden af te spreken. De voorstellen van het Kennisplatform worden na deze consultatieronde voorgedragen voor de lijst verplichte standaarden van het Forum Standaardisatie. 

Gerelateerde dienst(en)