Main content

Op maandag 8 juli is de aanbesteding voor de Logius infrastructuur en de SIEM/SOC diensten gepubliceerd. Dit is op TenderNed gedaan (het portaal waarop aanbestedingen worden geplaatst) door de Haagse Inkoop Samenwerking, in samenwerking met Logius.

Aanbesteding

De aanbesteding is noodzakelijk omdat het contract van de Logius infrastructuurdiensten volgend jaar afloopt. De infrastructuur is de basis waarop alle Logius diensten zoals DigiD, MijnOverheid en Digipoort draaien. Onder de aanbesteding van de Logius infrastructuur valt ook de SIEM/SOC dienstverlening, dat de ICT-omgevingen monitort en tegenmaatregelen treft als er mogelijke IT-kwetsbaarheden worden gedetecteerd.

Voor de aanbesteding is gekozen voor een niet-openbare aanbestedingsprocedure. Hierbij worden de infrastructuurdiensten en de SIEM/SOC diensten separaat aanbesteed. In fase 1 van deze procedure (selectiefase) kunnen leveranciers zich aanmelden als gegadigde en selecteert Logius een beperkt aantal leveranciers voor de volgende fase. In fase 2 (inschrijvingsfase) kunnen de geselecteerde leveranciers hun voorgestelde oplossing kenbaar maken en selecteert Logius uiteindelijk de winnaars.

Publicatie

Op de volgende pagina is de aanbesteding voor de Logius infrastructuurdiensten en de SIEM/SOC te vinden: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/170184