• Huidige Gegevens auditrapportage
  • Contactgegevens
  • Voltooid
Aansluitnummer van de DigiD productieaansluiting
Aansluitnaam van de DigiD productieaansluiting

Upload auditrapporten *

Voeg hier uw eigen assessmentrapport toe. Heeft u een assessmentrapport van uw serviceorganisatie (TPM)? Voeg dit dan ook toe. Klik hiervoor nogmaals op de knop ‘Bestanden kiezen’. Per formulier kunt u maximaal 3 bestanden toevoegen.

  • Voeg alleen PDF/A -bestanden toe. Stuurt u een bestand dat niet in PDF/A-formaat is, dan telt dit niet mee als deel van de auditrapportage. 
  • Elk bestand mag niet groter zijn dan 8MB.
  • U kunt maximaal 3 PDF/A-bestanden toevoegen van bij elkaar maximaal 20MB. 

Heeft u meer dan 3 of grotere bestanden? Aan het einde van stap 3 kunt u hiervoor nog een keer een formulier invullen.

Maximaal 3 bestanden.
8 MB limiet.
Toegestane types: pdf.
30 MB limiet per formulier.