Certification Practice Statement

In het Certification Practice Statement (CPS) van PKIoverheid is beschreven welke procedures en maatregelen PKIoverheid hanteert bij de uitgifte van de stamcertificaten, het intermediair certificaat, de domeincertificaten en de TSP-certificaten.

Het CPS biedt informatie aan vertrouwende partijen en certificaathouders over de manier waarop de dienstverlening van PKIoverheid is ingericht. De kwaliteit van deze dienstverlening ligt ten grondslag aan het vertrouwen dat in het PKIoverheid stelsel kan worden gesteld. Hierbij is ook de relatie met de TSP's van belang. De voorwaarden waaronder TSP's deel kunnen nemen aan het PKIoverheid-stelsel is in het CPS op hoofdlijnen beschreven.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het Certification Practice Statement op https://cps.pkioverheid.nl.