Nationaal Platform Data Model

Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) neemt als neutrale partij namens Logius de communicatie en coördinatie rond het Data Model op zich. Het NPDM houdt daarbij rekening met de behoeften, eisen en wensen van de geïnteresseerden in het data model in Nederland. Deelname aan het NPDM is vrij voor alle Nederlandse organisaties die interesse hebben in het Data Model.

Het NPDM vergadert vier keer per jaar, zie de onderstaande agenda voor de data. Als u vragen of interesse in lidmaatschap heeft dan kunt u contact opnemen met het Servicecentrum Logius.

Documenten

Taakomschrijving

De algemene taakomschrijving (PDF | 198 kB) van het NPDM (versie 1.1), vastgesteld op 4 april 2014.

Beheermodel

Het beheermodel (PDF | 872 kB), vastgesteld op 4 april 2014. Het document beschrijft het beheermodel voor (de toepassing van) het Data Model in Nederland.

MIG Basis Set

De MIG Basis Set ondersteunt de harmonisatie van de Nederlandse MIG’s die zijn gebaseerd op het Data Model. 

DMR Procedure

De Submit DMR procedure (PDF | 646 kB) beschrijft de procedure voor het indienen en behandelen van wijzigingsverzoeken voor het Data Model.

Vergaderingen

Verslagen en samenvattingen van de afgelopen vergaderingen