Toename gebruik internetveiligheidstandaarden

15-06-2017 | Standaardisatie

Halfjaarlijks doet het Forum Standaardisatie een meting van de implementatie van Informatieveiligheidstandaarden bij overheidsorganisaties. Deze Meting Informatieveiligheidstandaarden Begin 2017 is nu ook gepubliceerd als online magazine.

Voor de meting worden ruim 550 domeinen van overheidswebsites getest, waaronder veel door Logius beheerde domeinen. Op het toepassen van de webstandaarden (DNSSEC en TLS) scoren de Logius-domeinen bovengemiddeld goed. Met betrekking tot de mailstandaarden (DKIM, SPF, DMARC) scoren de Logius-domeinen gemiddeld, op dat gebied is er nog ruimte voor verbetering om de ambitie van 100% adoptie van de standaarden voor het einde van het jaar te realiseren.  

Verder blijkt dat de adoptie van de IV standaarden gestaag blijft groeien, maar dat veel overheidspartijen nog wel een tandje bij moeten zetten om voor het einde van 2017 de IV standaarden geïmplementeerd te hebben. Als de getoetste overheidsdomeinen verdeeld worden over de verschillende overheidssectoren, blijkt dat alleen gemeenten de eerder uitgesproken ambitie zullen halen, mits de adoptie bij gemeentedomeinen het komende jaar met hetzelfde tempo blijft groeien als in het afgelopen half jaar.

Wat precies die verwachtingen voor komend jaar zijn is te zien in het digitale magazine van de Meting Informatieveiligheidstandaarden Begin 2017. Ook wordt in het magazine duidelijk gemaakt wat Informatieveiligheidstandaarden precies zijn en waarom ze gebruikt worden. Inhoudelijk verzorgen Larissa Zegveld, directeur van KING en Nico Westpalm van Hoorn, voorzitter van Forum Standaardisatie de aftrap van het magazine. Bekijk het magazine hier.

Meer informatie over de meting informatieveiligheidstandaarden vind u op de website van Forum Standaardisatie. Bij vragen of opmerkingen, neem contact op met Bureau Forum Standaardisatie.