Start marktconsultatie voor elektronische identificatie (eID)

3-10-2017 | Logius, DigiD

Vandaag start de marktconsultatie voor elektronische identificatie (eID). De marktconsultatie eID maakt onderdeel uit van het Programma eID van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. De marktconsultatie heeft als doel te inventariseren of private organisaties elektronische identificatiemiddelen kunnen leveren die passen bij de eisen en wensen van het ministerie. De consultatie staat op www.tenderned.nl. Er kan tot en met 1 december 2017 gereageerd worden. De informatie uit de marktconsultatie wordt gebruikt om de doelstellingen en eisen aan te scherpen van een mogelijk vervolgtraject.

Naast DigiD wil de overheid dat er één of meer alternatieve, door private bedrijven uitgegeven, inlogmiddelen komen. Met als doel om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. Daarbij richt de overheid zich op private inlogmiddelen op het eIDAS betrouwbaarheidsniveau substantieel.