Overzicht leveranciers marktscan Digikoppeling gepubliceerd

23-06-2017 | Digikoppeling

Vandaag is het overzicht gepubliceerd van 7 leveranciers die overheden kunnen ondersteunen bij de levering van een generieke Digikoppeling adapter. Met deze Digikoppeling oplossing kunnen overheden aansluiten op de Landelijke Voorzieningen.

Marktscan Digikoppeling

Alle leveranciers in de markt kregen de mogelijkheid om hun dienstenaanbod aan te leveren tijdens deze zogenaamde marktscan. Dit aanbod is door KING/VNG en Logius getoetst en 7 leveranciers voldeden aan het Programma van Eisen van Digikoppeling (PvE). Het aanbod en de beoordeling van 7 leveranciers zijn gepubliceerd op onze website.

Meteen naar het overzicht.

De marktscan is een gezamenlijk initiatief van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING/VNG) en Logius.