Openbare consultatie voorwaarden Digikoppeling

26-04-2017 | Digikoppeling

Vanwege de forse stijging in het gebruik van het Organisatie-identificatienummer (OIN*) en het aantal organisaties dat OIN wil gebruiken, heeft Logius vorig jaar in samenwerking met BZK nieuw OIN-beleid opgesteld. Om het nieuwe beleid uit te kunnen voeren, moet deze verwerkt worden in de voorwaarden die Logius hanteert bij het uitgeven van OIN’s. Dit heeft geleid tot een volledige herziene versie van de Voorwaarden Digikoppeling die openbaar ter consultatie wordt voorgelegd. Iedereen die Digikoppeling gebruikt of wil gebruiken kan op deze openbare consultatie reageren vóór dinsdag 9 mei 2017.

Wat houdt het nieuwe OIN-beleid in?

Met het nieuwe OIN-beleid kunnen, naast organisaties, straks ook organisatieonderdelen, samenwerkingsverbanden en voorzieningen los van de rechtspersoon waarbij ze horen aan een OIN komen. Ze zijn daarmee zelfstandig identificeerbaar, authenticeerbaar en autoriseerbaar in het digitale verkeer. OIN is onderdeel van de Digikoppeling-standaard en is daarmee een randvoorwaarde voor veilige digitale berichtenuitwisseling tussen overheden.

Reageren

Geïnteresseerden worden verzocht de concept voorwaarden zowel inhoudelijk als juridisch te reviewen. Heeft u commentaar of vragen over de herziene voorwaarden? Dan kunt u dit per e-mail doorgeven aan de dossierhouder binnen Logius, Jeroen Winkel.

U kunt de concept voorwaarden Digikoppeling en de toelichting daarop downloaden via de website van de digistandaarden community.

*Voorheen Overheidsidentificatienummer