Marktconsultatie private routeringsdienst eID

19-12-2017 | Logius

Op dinsdag 19 december is de marktconsultatie voor de private routeringsdienst eID gestart. De marktconsultatie heeft als doel te inventariseren of private organisaties meerdere elektronische identificatiemiddelen kunnen routeren naar (semi) publieke dienstverleners volgens de eisen en wensen van Logius/ het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De routeringdienst heeft als taak de dienstverleners te ontzorgen op het gebied van identificatie en authenticatie.

Deze marktconsultatie maakt onderdeel uit van het Programma eID van Logius/ BZK. Het Programma eID heeft als doel het betrouwbaarheidsniveau te verhogen van de toegang tot digitale (semi) publieke dienstverlening en het waarborgen van de continuïteit van het stelsel van elektronische identificatie en authenticatie.

De consultatie loopt via TenderNed. Op 16 januari 2018 is er een informatiebijeenkomst waar ge├»nteresseerde marktpartijen zich voor kunnen opgeven. Tot 5 februari kan er schriftelijk gereageerd worden op vragen die in het consultatiedocument staan. De verkregen informatie uit de marktconsultatie wordt gebruikt om de doelstellingen en eisen van een mogelijk vervolgtraject aan te scherpen.