Logius en KING actualiseren marktscan Digikoppeling

18-04-2017 | Digikoppeling

Op 18 april 2017 starten Logius en KING met een marktscan Digikoppeling. De marktscan helpt overheden om een geschikte leverancier te selecteren voor de levering van een Digikoppeling oplossing. Door eenmalig Digikoppeling te implementeren kunnen overheden snel en veilig berichten uitwisselen met diverse landelijke voorzieningen.

Logius en KING vragen leveranciers te reageren op de marktscan Digikoppeling. Dit gebeurt via Tenderned. Leveranciers kunnen vragen en/of opmerkingen over de marktscan schriftelijk indienen tot 5 mei 12.00 uur. Hun productaanbod kunnen zij tot 2 juni 12.00 uur aanleveren. Medio juni 2017 publiceren Logius en KING het overzicht van de leveranciers die voldoen aan het Programma van Eisen van Digikoppeling (PvE).

Deze marktscan is een actualisatie op de marktscan Digikoppeling die in januari 2016 is gepubliceerd. Destijds voldeden 6 leveranciers aan het PvE.

Meer informatie over Digikoppeling.

Heeft u vragen over de markstcan Digikoppeling? Neem dan contact op met het Servicecentrum Logius.