Grensoverschrijdend berichtenverkeer met Diginetwerk en Digikoppeling

3-07-2017 | Diginetwerk, Digilevering

Logius is vorig jaar samen met RINIS, DUO, PIANO, de KvK en het ministerie van Veiligheid & Justitie het project eDelivery gestart. Het doel hiervan was te onderzoeken of Nederlandse standaarden op Europese standaarden kunnen aansluiten om berichten grensoverschrijdend uit te wisselen. Diginetwerk en Digikoppeling blijken deze mogelijkheid te bieden.

Toepassen van eDelivery standaarden

Wanneer Diginetwerk en Digikoppeling gebruikmaken van de internationale ‘eDelivery’ standaarden, kunnen berichten doorgestuurd worden naar alle lidstaten van de Europese Unie. De  verwachting is dat hierdoor veel meer grensoverschrijdende gegevensuitwisseling kan plaatsvinden.

Aanleiding

De Europese Unie (EU) werkt aan de ‘Digital Single Market’. Het doel hiervan is dat het uitwisselen van gegevens binnen heel Europa net zo gemakkelijk wordt als binnen één land. In het kader van dit Europese programma is het project opgestart. Het project is deels gefinancierd door de Europese ‘Connecting Europe Facility’ (CEF) programma en deels door het ministerie van Economische Zaken.