Geen OIN voor fuserende gemeenten

28-11-2017 | Digikoppeling

Logius kan niet voortijdig een OIN uitgeven aan gemeenten die op 1 januari van het volgende jaar gaan fuseren. Het OIN is voor publieke rechtspersonen gebaseerd op het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) van het Handelsregister. De wet op het Handelsregister biedt geen mogelijkheid om publiekrechtelijke organisatie voorlopig in te schrijven. Bij een publiekrechtelijke rechtspersoon, c.q. de oprichting daarvan, is er geen wettelijke grondslag om een rechtspersoon in oprichting in te schrijven. De Kamer van Koophandel kan daarom een gemeente pas inschrijven in het Handelsregister wanneer deze formeel bestaat. Bij inschrijving wordt het RSIN bekend, waarna de fusiegemeente een OIN bij Logius kan aanvragen. Deze situatie is bekend en heeft de aandacht van de betrokken partijen.

Het OIN is een uniek identificerend nummer dat gebruikt wordt door overheidspartijen of organisaties met een publieke taak in de digitale communicatie met andere publieke of private partijen. Logius geeft het OIN uit en beheert de Centrale OIN Raadpleegvoorziening.

Inmiddels is er een oplossing gevonden. Zie nieuwsbericht.