OIN biedt meer mogelijkheden voor organisaties

8-06-2017 | Digikoppeling

De laatste jaren is er sprake van een forse stijging van het gebruik van het OIN. Het aantal organisaties dat gebruik wil maken van het OIN is ook groeiend. OIN staat voor Organisatie-identificatienummer (voorheen Overheidsidentificatienummer). De huidige OIN-praktijk kent een aantal knelpunten waardoor organisaties en voorzieningen niet of moeilijk aan een OIN kunnen komen en daardoor niet identificeerbaar zijn in het digitale berichtenverkeer. Om dit op te lossen is nieuw OIN-beleid vastgesteld. Dit nieuwe beleid is uitgewerkt in nieuwe Voorwaarden Digikoppeling. Daarnaast komt er een Centrale OIN Raadpleegvoorziening beschikbaar.

Nieuwe Voorwaarden Digikoppeling: Uitgifte SubOIN’s

De nieuwe Voorwaarden Digikoppeling worden vanaf 1 juli 2017 van kracht. Vanaf dat moment kunnen meer organisaties een OIN krijgen. Het gaat dan om entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid, zoals:

  • organisatieonderdelen
  • specifieke voorzieningen
  • samenwerkingsverbanden

Deze entiteiten krijgen een SubOIN. Ze zijn daarmee zelfstandig identificeerbaar en authenticeerbaar in het digitale berichtenverkeer. De nieuwe voorwaarden vindt u op de website van Logius.

Vanaf 1 juli kunt u een SubOIN aanvragen via het aanvraagformulier op de website van Logius.

OIN register wordt Centrale OIN Raadpleegvoorziening

Het bestaande OIN-register wordt op 8 juni 2017 vervangen door de Centrale OIN Raadpleegvoorziening (COR). De COR biedt een overzicht van alle uitgegeven openbare Organisatie-identificatienummers en biedt nu ook voor SubOIN’s het inzicht welke rechtspersoon de verantwoordelijkheid heeft voor het gebruik ervan. Nieuw in de COR is ook dat er een exportfunctie is toegevoegd waarmee de hele inhoud van het register kan worden geëxporteerd naar een CSV-bestand.

De COR is te bereiken via het Digikoppeling Portaal.