BghU als eerste organisatie aangesloten op Digimelding webservice

10-11-2017 | Digimelding

Eind 2017 heeft de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU), in samenwerking met ICT-leverancier Processfive, Digimelding webservice van Logius succesvol in gebruik genomen. De BghU is hiermee de eerste organisatie die gebruik maakt van de Digimelding webservice.

Digimelding webservice

Met Digimelding webservice kan een een ambtenaar vanuit de eigen applicatie een terugmelding doen wanneer er twijfel bestaat over de juistheid van gegevens uit basisregistraties. Dit draagt bij aan een hogere kwaliteit van de basisregistraties, wat leidt tot efficiëntere bedrijfsvoering en betere dienstverlening.

Terugmelden

Basisregistraties vormen het fundament van de gegevenshuishouding van de overheid. Daarom moeten gegevens in deze registraties actueel en betrouwbaar zijn. Terugmelden is één van de instrumenten om de kwaliteit van basisregistraties te borgen. Afnemers van de basisregistraties hebben een wettelijke plicht om mogelijk onjuiste gegevens terug te melden. De bronhouder controleert vervolgens wat de juiste gegevens zijn en past waar nodig de bestaande gegevens aan.

Meer informatie

Wilt u ook de dienstverlening naar uw klanten verbeteren en interne processen efficiënter maken door middel van Digimelding webservice? Voor een oriënterend gesprek over Digimelding webservice kunt u contact opnemen met Logius.