BghU als eerste organisatie aangesloten op Digimelding webservice

10-11-2017 | Digimelding

Vandaag heeft de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU), in samenwerking met ICT-leverancier Processfive, Digimelding webservice van Logius succesvol in gebruik genomen. De BghU is hiermee de eerste organisatie met een aansluiting op Digimelding webservice.

Digimelding webservice

Met Digimelding webservice kan een burger of bedrijf in de eigen applicatie een melding doen wanneer zijn of haar gegevens uit de basis- of sectorregistraties onjuist zijn. Dit zorgt voor efficiëntere bedrijfsvoering én betere dienstverlening.

Terugmelden

Basis- en sectorregistraties vormen het fundament van de gegevenshuishouding van de overheid. Daarom moeten gegevens in deze registraties actueel en betrouwbaar zijn. Terugmelden is één van de instrumenten om de kwaliteit van basisregistraties te borgen. Afnemers van de registraties hebben daarom de wettelijke plicht om mogelijk onjuiste gegevens te melden aan bronhouders. De bronhouder controleert vervolgens wat de juiste gegevens zijn en past waar nodig de bestaande gegevens aan.

Meer informatie

Wilt u ook de dienstverlening naar uw klanten verbeteren en interne processen efficiënter maken door middel van Digimelding webservice? Voor een oriënterend gesprek over Digimelding webservice kunt u contact opnemen met Logius.