Gegevens uitwisselen als bedrijf met overheden

Wanneer u als ondernemer gegevens moet aanleveren bij de overheid, wilt u dat efficiënt doen. Ook als u zaken doet met de overheid wilt u de administratie efficiënt afhandelen. Logius helpt ondernemers met oplossingen voor veilige en efficiënte digitale gegevensuitwisseling met de overheid.

Hieronder ziet u welke oplossingen u helpen om efficiënt gegevens uit te wisselen met de overheid.

Ziek- en hersteldmeldingen doorgeven aan UWV

Als werkgever wilt u de ziek- en hersteldmeldingen van uw werknemers digitaal doorgeven aan UWV. Met een aansluiting op UWV via Digipoort koppelt u uw personeelsadministratie aan de database van UWV. Zodra u een verzuimmelding invoert in uw systeem gaat die meteen door naar UWV. Dus geen dubbele administratieve handelingen meer.

Meer over ziek- en hersteldmeldingen aan UWV

SBR-rapportages aanleveren aan Belastingdienst, KvK en/of CBS

U wilt als ondernemer of intermediair met behulp van aangifte- of administratiesoftware uw belastingaangiftes of andere financiële rapportages aanleveren bij de Belastingdienst. U wilt uw jaarrekeningen digitaal deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK), rechtstreeks vanuit uw administratie- of rapportagesoftware. U wilt gegevens voor productie-, investerings- en omzetstatistieken van het CBS digitaal aanleveren. Of u wilt kredietrapportages aanleveren bij de bank.

SBR oftewel Standard Business Reporting zorgt ervoor dat deze informatie wordt samengesteld en aangeleverd aan de verschillende partijen (Belastingdienst, CBS, Kamer van Koophandel). Als uw bedrijfsadministratie eenmaal is ingericht voor Standard Business Reporting (SBR), hoeft u rapportages en aangiften niet meer handmatig samen te stellen. Dat scheelt u tijd.

Meer over SBR

Financiële gegevens aanleveren aan Belastingdienst

Als financiële instelling of verzekeraar wilt u financiële gegevens die u aan de Belastingdienst moet doorgeven, digitaal aanleveren.

Meer over financiele gegevens aanleveren aan de Belastingdienst

Teruggaveverzoeken EU BTW indienen bij Belastingdienst

Als bedrijf wilt u verzoeken om teruggave EU BTW indienen.

Aansluiten op De Nederlandse Bank (depositogarantiestelsel)

U beheert een financiële instelling die onder het depositogarantiestelsel valt en u wilt gegevens daarvoor aanleveren bij De Nederlandsche Bank (DNB).

Meer over aansluiten op De Nederlandse Bank

Aansluiten op de Douane

U bent een importeur, exporteur of expediteur en wilt gegevens aanleveren bij de Douane.

Meer over aansluiten op de Douane

Aansluiten op Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

  • U wilt de berichten over visserijactiviteiten van uw visvaartuig elektronisch bijhouden en verzenden naar de NVWA, visafslagen, havenmeesters en andere overheidsorganisaties. 
  • Als importeur van plantaardige of dierlijke producten wilt u elektronische vooraanmeldingen doen bij de NVWA.

Meer over aansluiten op Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Elektronisch factureren aan de overheid

U levert producten of diensten aan een overheidsorganisatie en wilt elektronische facturen versturen via Digipoort. E-factureren kunt u gebruiken voor de gehele overheid, onder meer de Rijksdiensten, gemeenten, waterschappen en zelfstandige bestuursorganen.

Meer over e-factureren

Elektronisch bestellen & factureren met de overheid

Levert u aan de Rijksdienst, dan kunt u ook kiezen voor factureren via DigiInkoop. Behalve facturen kunt u via DigiInkoop ook andere berichten versturen en ontvangen, zoals, offerte-aanvragen, offertes, inkooporders en urenstaten.

Meer over DigiInkoop

Aansluiten op Grensbewaking

U bent een portagent, crewagent of hebt een cruiseschip en wilt via het Single Window gegevens aanleveren bij de Koninklijke Marechaussee.

Meer over aansluiten op Grensbewaking

Aansluiten op NCA-SafeSeaNet

U wilt als zeehaven via het Single Window gegevens aanleveren bij NCA-SafeSeaNet.

Meer over aansluiten op NCA-SafeSeaNet