Gegevens uit basisregistraties ontsluiten

Wilt u op een betrouwbare manier gegevens uitwisselen met andere overheden? Wilt u over actuele gegevens beschikken of weten hoe u deze kunt inzetten in uw werkprocessen?

Logius helpt u met veilige en gestandaardiseerde oplossingen. Daarmee kunnen overheidsorganisaties gegevens uit basisregistraties efficiënt delen met elkaar. De Stelseldiensten helpen u met het uitwisselen, gebruiken en actueel houden van de gegevens in de basisregistraties.

Inzicht in gegevens

Wilt u weten wat authentieke begrippen zijn, van welke wetgeving gegevens in de basisregistraties zijn afgeleid of hoe u de gegevens kunt inzetten in uw werkprocessen?

De Stelselcatalogus geeft u inzicht in welke gegevens het Stelsel van Basisregistraties bevat, wat ze betekenen en hoe ze met elkaar en met wetgeving verbonden zijn. Met deze informatie kunt u zich een goed oordeel vormen over de bruikbaarheid van gegevens voor uw organisatie.

Meer over de Stelselcatalogus

Bericht ontvangen van mutaties in basisregistraties

Als afnemer van gegevens uit één of meer basisregistraties wilt u berichten ontvangen over mutaties in de basisregistraties, bijvoorbeeld een verhuizing van een onderneming, de geboorte van een persoon of verandering van een inkomen.

Digilevering stuurt berichten over mutaties in een basisregistratie naar uw organisatie. U kunt de berichten die u wilt ontvangen filteren, zodat u alleen gegevens ontvangt die u nodig heeft.

Meer over Digilevering

Terugmelden aan basisregistraties

U wilt onjuistheden die u tegenkomt in gegevens in de basisregistraties snel en gemakkelijk doorgeven aan de bronhouder van deze gegevens. Dat kan met Digimelding. Daarmee draagt u bij aan een efficiënte bedrijfsvoering van de overheid, zorgt u voor een betere dienstverlening en verkleint u de mogelijkheid tot  fraude.

Meer over Digimelding

Digikoppeling onmisbaar als basis

Lijkt het u handig om één koppeling in te richten om berichten uit te kunnen wisselen met alle overheden? Daarvoor is Digikoppeling bedoeld. Voor implementatie van een groot deel van de basisregistraties is het gebruik van Digikoppeling een voorwaarde, zoals bij NHR, LV WOZ, mGBA en BAG. Maar ook voor MijnOverheid, Lopende zaken en Berichtenbox, Omgevingsloket Online, het Dienstenloket, Digimelding en Digilevering is Digikoppeling noodzakelijk.

Meer over Digikoppeling

Aansluitondersteuning Digikoppeling, Digimelding en -levering

Als u aan de slag gaat met de Stelseldiensten voor berichtenuitwisseling met andere overheden, wilt u ze slim implementeren in uw organisatie. Logius biedt u kostenvrij aansluitondersteuning. Denk hierbij aan advies over de implementatiestrategie, projectinrichting, projectcoördinatie en procesinrichting, inzicht in best practices en plannen van aanpak, interpretatie van specificaties, maar ook advies over aanschaf van soft- en hardware en inrichting van uw architectuur.

Meer over aansluitondersteuning