Digitaal loket voor burgers en bedrijven

Logius helpt u met veilige en gestandaardiseerde oplossingen voor uw digitale loket. Zo verbetert u uw dienstverlening aan burgers en bedrijven, en houdt u de kosten laag. Hieronder ziet u welke oplossingen Logius biedt voor de bouw van uw digitale loket.

Burgers digitaal toegang verlenen tot uw webdiensten

Als burgers via het digitale loket toegang krijgen tot uw diensten, wilt u hun identiteit met zekerheid vaststellen. Het veilige digitale authenticatiemiddel voor uw diensten aan burgers is DigiD. Ruim 12 miljoen burgers hebben al een DigiD. 

Meer over DigiD

Burgers die niet digitaal vaardig zijn ook digitaal hun zaken laten regelen

Voor burgers die niet gemakkelijk zelf hun zaken digitaal kunnen regelen, wilt u het mogelijk maken om iemand te machtigen die namens hen kan handelen bij het digitale loket. Als u naast DigiD ook DigiD Machtigen aanbiedt, wordt uw dienstverlening toegankelijk voor meer burgers.

Meer over DigiD Machtigen

Ondernemers digitaal toegang verlenen tot uw webdiensten

Als ondernemers via het digitale loket toegang krijgen tot uw diensten, wilt u hun identiteit met zekerheid vaststellen. U wilt het hen daarbij zo gemakkelijk mogelijk maken. Het veilige authenticatiemiddel voor bedrijven is eHerkenning. Met dezelfde inloggegevens kunnen ondernemers terecht bij alle aangesloten overheden. Het scheelt ondernemers tijd en administratieve lasten.

Meer over eHerkenning

Papieren post terugdringen

U wilt veilig en betrouwbaar digitale berichten sturen naar burgers die via het digitale loket hun zaken regelen, en zo de hoeveelheid papieren post verminderen. Met een aansluiting op de Berichtenbox van MijnOverheid bespaart u kosten en ontziet u het milieu door digitale berichten te versturen. Burgers kunnen gemakkelijk met DigiD inloggen.

Meer over MijnOverheid

Burgers digitaal inzage geven in dossiers

U wilt uw dienstverlening verbeteren door burgers via uw digitale loket inzage te geven in bijvoorbeeld de status van een vergunning- of subsidieaanvraag. Lopende Zaken van MijnOverheid biedt een oplossing. 

Meer over MijnOverheid

Veilig digitaal verkeer

Het digitale verkeer van uw loketdiensten moet goed beveiligd zijn. U wilt er bijvoorbeeld zeker van zijn dat een digitale ondertekening gegarandeerd echt is. Alle oplossingen van Logius maken gebruik van een PKIoverheid-certificaat. Dat heeft het exclusieve keurmerk van de Staat der Nederlanden en is gebaseerd op Nederlandse wet- en regelgeving en Europese standaarden. PKIoverheid-certificaten worden gebruikt voor rechtsgeldige elektronische handtekeningen, beveiliging van websites, authenticatie op afstand van personen of services, en versleuteling van berichten.

Meer over PKIoverheid-certificaat

Een goed toegankelijk digitaal loket

U wilt dat iedereen uw digitale loket kan gebruiken en dat niemand wordt buitengesloten. Ook bijvoorbeeld burgers met een beperking moeten gemakkelijk terecht kunnen op uw digitale loket. Bovendien wilt u dat uw digitale diensten goed vindbaar zijn voor zoekmachines. Voor toegankelijke websites van hoge kwaliteit maakt u gebruik van Webrichtlijnen. 

Meer over Webrichtlijnen

Snel overzicht van uw diensten en producten

Als u diensten en producten via uw digitale loket beschikbaar stelt, wilt u dat burgers en bedrijven ze ook snel en gemakkelijk kunnen vinden. Door aan te sluiten op Samenwerkende Catalogi maakt u uw diensten en producten makkelijker vindbaar. De producten- en dienstencatalogi van afzonderlijke overheden zijn aan elkaar gekoppeld en uw eigen informatie wordt beter ontsloten.

Meer over Samenwerkende Catalogi