Vernieuwing Berichtenbox

Meer dan zeven miljoen Nederlanders maken op dit moment gebruik van MijnOverheid en ontvingen in 2017 meer dan 70 miljoen berichten in hun persoonlijke Berichtenbox van organisaties zoals de Belastingdienst, UWV en RDW. De verwachting is dat de groei doorzet naar meer dan 600 organisaties, 11 miljoen gebruikers en 320 miljoen berichten per jaar. Om deze groei, maar ook de wens voor nieuwe functies te kunnen realiseren, is het noodzakelijk de Berichtenbox te vernieuwen.

De vernieuwing van de Berichtenbox wordt op donderdag 22 maart afgerond. Lees meer over de migratie van de productieomgeving op deze pagina onder 'Migratie productie'.

Wat houdt de vernieuwing in?

De Berichtenbox wordt vervangen door een nieuwe schaalbare en toekomstvaste Berichtenbox die in eerste instantie dezelfde functies bevat als de huidige Berichtenbox. Op het moment van de overgang verandert er functioneel niets voor de eindgebruiker, wel kunnen afnemers (toeleveranciers) meer berichten aanleveren (verhoging van capaciteit) en kunnen bijlagen van 500kB (i.p.v. 250 kB) worden getoond.  
Dankzij de vernieuwing is de Berichtenbox beter voorbereid op de toekomstige groei en eisen die aan een rijksbrede oplossing worden gesteld. Naast verwerking van veel meer berichten, kunnen er bijvoorbeeld op termijn veel grotere bijlagen bij berichten worden geplaatst en is de Berichtenbox voorbereid op berichtstromen voor ondernemers en bedrijven. 

Migratie preproductie

Sinds 3 juli is de preproductieomgeving omgezet naar de vernieuwde Berichtenbox, middels een zogenoemde DNS-wijziging. De preproductieomgeving wijkt daarom nu af van uw productieomgeving. Hoewel het tot aan de migratie van de productieomgeving mogelijk is om te testen, zijn deze testen beperkt representatief. Na de migratie van de productieomgeving zijn de omgevingen uiteraard weer gelijk.

Migratie productie

MijnOverheid niet beschikbaarOp dinsdag 30 januari heeft de stuurgroep een definitieve Go gegeven voor de migratie van de productieomgeving. De migratie start op woensdag 7 maart 18:00 uur en zal op donderdag 22 maart worden afgerond.

Migratieplanning

De migratie duurt twee weken en bestaat uit twee fasen:

 1. De eerste fase loopt van woensdag 7 maart 18:00 uur tot en met maandag 12 maart waarbij data van de bestaande naar de nieuwe Berichtenbox wordt gekopieerd. In deze periode loopt de berichtaanlevering voor afnemers gewoon door maar worden de berichten nog niet in de Berichtenbox geplaatst. De aangeleverde berichten worden zo spoedig mogelijk na 12 maart (op volgorde van binnenkomst) verwerkt en in de Berichtenbox geplaatst. Burgers kunnen in deze fase de Berichtenbox wel raadplegen en bestaande berichten inzien, maar ze kunnen geen berichten verwijderen.
 2. De tweede fase loopt van zaterdag 17 maart tot en met donderdag 22 maart. Tijdens deze fase kunnen er geen berichten worden aangeleverd bij de Berichtenbox. Wij verzoeken uw organisatie de berichten eerder te versturen of tijdelijk vast te houden en na de migratie aan te bieden.
  Burgers kunnen in deze fase de Berichtenbox nog steeds raadplegen, alleen kunnen er geen berichten worden verplaatst of verwijderd. Berichten die in deze periode worden gelezen staan na de migratie weer als ongelezen in de Berichtenbox. In deze fase van de migratie is het burgers ook niet mogelijk om een nieuwe Berichtenbox te activeren.
  Aan het einde van fase twee zal het portaal van MijnOverheid enige tijd niet beschikbaar zijn. Wij zullen u hierover tijdig informeren via een regulier onderhoudsbericht.

Migratie stappenplan:

StapWatPeriodeImpact/actie afnemerImpact burger
1Voorbereidingtot 7 maart
 • Firewall: uiterlijke datum toevoegen nieuwe IP-adressen (zie mailing)
MijnOverheid volledig beschikbaar
2Start eerste fase migratie7 maart 18:00 uur
tot
14 maart
 • Aanleveren berichten mogelijk
 • Uitgestelde berichtenverwerking (bufferen binnen MijnOverheid)
 • Logius mailing hervatting berichtverwerking
Beperkte readonly (verwijderen berichten niet mogelijk)
3Start tweede fase migratie:17 maart
tot
23 maart
 • Aanleveren berichten niet mogelijk (bufferen binnen eigen domein)
Volledige readonly (verwijderen/verplaatsen berichten niet mogelijk. Aanmaken nieuwe berichtenbox niet mogelijk. Status gelezen/ongelezen niet bijgewerkt) 
4Start afnemersmigratie (DNS omzetting)17 maart
 • Toevoegen IP adressen aan firewall en endpoint zijn gereed
 • Logius start met eigen controle verbindingen
Volledige readonly
5Start omzetting MijnOverheidportaal21 maart 08:00 -
23:59 uur
MijnOverheid niet beschikbaar
6Limited productie run21 maart
 • Geselecteerde groep afnemers controleren productie
MijnOverheid niet beschikbaar
7Leveranciersportaal accounts worden uitgeleverd22 maart
 • Accounthouders leveranciersportaal ontvangen wachtwoord (via SMS)
MijnOverheid volledig beschikbaar
8Gecontroleerde in productiename22 maart
 • Geselecteerde groep afnemers start gecontroleerde berichtenverwerking
 • Logius mailing Go/No Go vrijgave productie
MijnOverheid volledig beschikbaar
9Connectiviteittesten23 maart
 • Uitvoeren 'ping pong test'. Bij negatief resultaat neem contact op via webformulier
MijnOverheid volledig beschikbaar
10Hervatten berichtenverwerking

23 maart

 • Na GO, hervatting aanlevering berichten (max 50.000 batches per etmaal per CPA)
 • Nieuwe leveranciersportaal beschikbaar
MijnOverheid volledig beschikbaar
11Fallback periode22 maart
tot
24 Maart
 • Mogelijkheid tot fallback bij zeer ernstige problemen.
MijnOverheid volledig beschikbaar
12Verhoogde dijkbewaking22 maart
tot
1 mei
 • Extra monitoring van de systemen.
 • Mogelijk extra onderhoudsmomenten
MijnOverheid volledig beschikbaar

Gecontroleerde start productie

De in productie name van de vernieuwde Berichtenbox gebeurt gecontroleerd. In de weken na 22 maart zal er gecontroleerd opgeschaald worden en is extra monitoring ingericht om te zorgen dat de systemen naar behoren (blijven) werken. Hierbij gelden minimaal de huidige SNO- afspraken, aangevuld met een tijdelijke beperking van 50.000 batches per etmaal, per CPA. Deze maatregel geldt tot 1 mei 2018 en is genomen om belasting op het nieuwe systeem te spreiden.

Mocht u in de periode tot 1 mei 2018 genoodzaakt zijn meer batches te sturen per etmaal en is spreiding niet mogelijk, dan vragen wij u contact op te nemen met het Servicecentrum Logius.

Aansluiten op de Berichtenbox

Wilt u een aansluiting realiseren of doorloopt uw organisatie een aansluittraject op de Berichtenbox. Dan zijn er een aantal zaken waar u rekening mee dient te houden.

Lopend aansluittraject

 • Bent u voor 1 april 2017 aangesloten met een eigen technische aansluiting dan migreert uw aansluiting mee.
 • Is uw aansluittraject niet voor 1 april afgerond dan kunt u na de migratie aansluiten op de nieuwe Berichtenbox middels een nieuw koppelvlak.
 • Verloopt uw aansluiting op de Berichtenbox via een bestaande intermediair dan kunt u tot 1 maart aansluiten. Na de migratie (23 maart) kan er weer via een bestaande intermediar worden aangesloten. 

Nieuwe aansluiting

Het blijft mogelijk uw organisatie aan te melden voor een nieuwe aansluiting (aanvraagformulier Berichtenbox). Tot de migratie is afgerond op 23 maart is het het echter niet mogelijk om een technische aansluiting te realiseren. Vanaf 23 maart kan er via een bestaande intermediair aangesloten worden op de berichtenbox. Een eigen technische aansluiting realiseren is weer mogelijk vanaf 16 april. U sluit dan rechtstreeks aan op een nieuw koppelvlak.

Aansluiten via een intermediair is de eenvoudigste manier. Intermediairs zijn organisaties met een technische aansluiting (Digikoppeling) op MijnOverheid die berichten naar de Berichtenbox sturen namens één of meerdere organisaties. Zowel overheidsorganisaties (bijvoorbeeld een buurgemeente) als ICT-leveranciers kunnen optreden als intermediair. Voor meer informatie zie de handleiding aansluiten Berichtenbox in het aansluitpakket.

Op zoek naar een ICT-leverancier die u kan ondersteunen bij de aansluiting? Ga naar het overzicht met ICT-leveranciers.