Vernieuwing Berichtenbox

Meer dan zes miljoen Nederlanders maken op dit moment gebruik van MijnOverheid en ontvingen in 2016 meer dan 67 miljoen berichten in hun persoonlijke Berichtenbox van organisaties zoals de Belastingdienst, UWV en RDW. De verwachting is dat de groei doorzet naar meer dan 600 organisaties, 11 miljoen gebruikers en 320 miljoen berichten per jaar. Om deze groei, maar ook de wens voor nieuwe functies te kunnen realiseren, is het noodzakelijk de Berichtenbox te vernieuwen.

De Ministerraad heeft op 8 juli 2016 ingestemd met het voorstel om de Berichtenbox te vernieuwen. Logius werkt sinds die tijd nauw samen met opdrachtgevers, leveranciers en afnemers aan de vernieuwing van de Berichtenbox.

Wat houdt de vernieuwing in?

De Berichtenbox wordt vervangen door een nieuwe schaalbare en toekomstvaste Berichtenbox die in eerste instantie dezelfde functies bevat als de huidige Berichtenbox. Op het moment van de overgang verandert er functioneel niets voor de eindgebruiker, wel kunnen afnemers (toeleveranciers) meer berichten aanleveren (verhoging van capaciteit) en kunnen bijlagen van 500kB (i.p.v. 250 kB) worden getoond.  
Dankzij de vernieuwing is de Berichtenbox beter voorbereid op de toekomstige groei en eisen die aan een rijksbrede oplossing worden gesteld. Naast verwerking van veel meer berichten, kunnen er bijvoorbeeld op termijn veel grotere bijlagen bij berichten worden geplaatst en is de Berichtenbox voorbereid op berichtstromen voor ondernemers en bedrijven. 

Migratie naar vernieuwde Berichtenbox

De migratie wordt gefaseerd uitgevoerd. We streven daarbij naar zo min mogelijk impact op uw organisatie en dienstverlening. In de afgelopen periode zijn de migratiescenario’s uitgewerkt. De stuurgroep ‘Vernieuwing Berichtenvoorziening’, die bestaat uit een afvaardiging van afnemers, heeft een keuze gemaakt voor het scenario met de minste impact op uw organisatie en eindgebruikers.

Migratie preproductie

Sinds 3 juli is de preproductieomgeving omgezet naar de vernieuwde Berichtenbox, middels een zogenoemde DNS-wijziging. De preproductieomgeving wijkt daarom nu af van uw productieomgeving. Hoewel het tot aan de migratie van de productieomgeving mogelijk is om te testen, zijn deze testen beperkt representatief. Na de migratie van de productieomgeving zijn de omgevingen uiteraard weer gelijk.

Migratie productie

De migratie van de productieomgeving is onlangs uitgesteld. Binnenkort komt er een nieuwe planning.

De impact van de migratie is voor eindgebruikers relatief beperkt. Tijdens de migratie kunnen zij berichten in hun Berichtenbox alleen inzien, maar geen instellingen wijzigen, of berichten verplaatsen of verwijderen. Zij worden daarover geïnformeerd als zij dergelijke handelingen uit willen voeren.

Aansluiten op de Berichtenbox

Wilt u een aansluiting realiseren of doorloopt uw organisatie een aansluittraject op de Berichtenbox. Dan zijn er een aantal zaken waar u rekening mee dient te houden tijdens deze migratieperiode.

Lopend aansluittraject

  • Bent u voor 1 april 2017 aangesloten met een eigen technische aansluiting dan migreert uw aansluiting mee.
  • Is uw aansluittraject niet voor 1 april afgerond dan kunt u na de migratie aansluiten op de nieuwe Berichtenbox middels een nieuw koppelvlak.
  • Verloopt uw aansluiting op de Berichtenbox via een bestaande intermediair dan geldt deze tijdelijke aansluitstop niet.

Nieuwe aansluiting

Het blijft mogelijk uw organisatie aan te melden voor een nieuwe aansluiting (aanvraagformulier Berichtenbox). Echter, nieuwe aansluitingen op de Berichtenbox kunnen momenteel alleen via een bestaande intermediair gerealiseerd worden. Na de migratie is het weer mogelijk eigen technische aansluitingen op de Berichtenbox te realiseren. U sluit dan rechtstreeks aan op een nieuw koppelvlak.

Aansluiten via een intermediair is de eenvoudigste manier. Intermediairs zijn organisaties met een technische aansluiting (Digikoppeling) op MijnOverheid die berichten naar de Berichtenbox sturen namens één of meerdere organisaties. Zowel overheidsorganisaties (bijvoorbeeld een buurgemeente) als ICT-leveranciers kunnen optreden als intermediair. Voor meer informatie zie de handleiding aansluiten Berichtenbox in het aansluitpakket.

Op zoek naar een ICT-leverancier die u kan ondersteunen bij de aansluiting? Ga naar het overzicht met ICT-leveranciers.