Vernieuwing Berichtenbox

Meer dan zes miljoen Nederlanders maken op dit moment gebruik van MijnOverheid en ontvingen in 2016 meer dan 67 miljoen berichten in hun persoonlijke Berichtenbox van organisaties zoals de Belastingdienst, UWV en RDW. De verwachting is dat de groei doorzet naar meer dan 600 organisaties, 11 miljoen gebruikers en 320 miljoen berichten per jaar. Om deze groei, maar ook de wens voor nieuwe functies te kunnen realiseren, is het noodzakelijk de Berichtenbox te vernieuwen.

De Ministerraad heeft op 8 juli 2016 ingestemd met het voorstel om de Berichtenbox te vernieuwen. Logius werkt sinds die tijd nauw samen met opdrachtgevers, leveranciers en afnemers aan de vernieuwing van de Berichtenbox.

Wat houdt de vernieuwing in?

De Berichtenbox wordt vervangen door een nieuwe schaalbare en toekomstvaste Berichtenbox die in eerste instantie dezelfde functies bevat als de huidige Berichtenbox. Op het moment van de overgang verandert er functioneel niets voor de eindgebruiker, wel kunnen afnemers (toeleveranciers) meer berichten aanleveren (verhoging van capaciteit) en kunnen bijlagen van 500kB (i.p.v. 250 kB) worden getoond.  
Dankzij de vernieuwing is de Berichtenbox beter voorbereid op de toekomstige groei en eisen die aan een rijksbrede oplossing worden gesteld. Naast verwerking van veel meer berichten, kunnen er bijvoorbeeld op termijn veel grotere bijlagen bij berichten worden geplaatst en is de Berichtenbox voorbereid op berichtstromen voor ondernemers en bedrijven. 

Migratie naar vernieuwde Berichtenbox

De migratie wordt gefaseerd uitgevoerd. We streven daarbij naar zo min mogelijk impact op uw organisatie en dienstverlening. In de afgelopen periode zijn de migratiescenario’s uitgewerkt. De stuurgroep ‘Vernieuwing Berichtenvoorziening’, die bestaat uit een afvaardiging van afnemers, heeft een keuze gemaakt voor het scenario met de minste impact op uw organisatie en eindgebruikers.

Migratie preproductie

Op 12 mei is de migratie van de preproductieomgeving naar de vernieuwde Berichtenbox gepland, middels een zogenoemde DNS wijziging. Deze wijze van migreren heeft van alle scenario’s de minste impact op uw organisatie. In maart hebben betrokken partijen een stappenplan ontvangen waarin duidelijk is uitgewerkt welke stappen zij moeten nemen om succesvol te migreren.

Onbeschikbaarheid preproductie

Tot aan de migratie testen we een aantal keer het migratiescenario op de preproductieomgeving. Dit betekent dat uw aansluiting op preproductie een aantal keer tijdelijk niet beschikbaar is. Hierover informeren we u tijdig door middel van een onderhoudsbericht.

Kan ik nog testen na migratie?

Na de migratie van de preproductieomgeving wijkt deze af van uw productieomgeving. Hoewel het tot aan de migratie van de productieomgeving mogelijk is om te testen, zijn deze testen beperkt representatief. Na de migratie van de productieomgeving zijn de omgevingen uiteraard weer gelijk.

Heraansluiten op preproductie

Indien uw organisatie een eigen aansluiting heeft, maar niet meer op de preproductieomgeving is aangesloten dan is het mogelijk deze opnieuw aan te sluiten. Een heraansluiting heeft het voordeel dat u de te doorlopen stappen voor de productiemigratie kunt beproeven. In het stappenplan dat begin maart volgt, staat omschreven hoe u dit kunt realiseren. Maakt uw organisatie gebruik van een intermediair dan is bovenstaande niet van toepassing.

Migratie productie

In week 27 (begin juli) is de migratie van de productieomgeving gepland. Uit vooronderzoek is gebleken dat in deze week zeer weinig berichten worden aangeleverd

De migratie van de productieomgeving duurt in totaal vijf dagen. Om de migratie te kunnen uitvoeren, zijn we genoodzaakt een tweetal maatregelen te nemen die impact hebben op uw organisatie en de eindgebruikers.

Tijdens de migratie:

  1. is het gedurende vijf dagen niet mogelijk berichten aan te leveren. Wij verzoeken uw organisatie de berichten eerder te versturen of tijdelijk vast te houden en na migratie weer aan te bieden.
  2. kunnen eindgebruikers berichten in hun Berichtenbox alleen inzien, maar geen instellingen wijzigen, of berichten verplaatsen of verwijderen. Zij worden daar tijdig op gewezen via mijn.overheid.nl.

In mei informeren wij u:

 

  • over de exacte datum van de migratie van de productieomgeving;
  • ontvangt u een stappenplan met de technische wijzigingen die u moet doorvoeren om succesvol te migreren;
  • hoe u uw aansluiting na migratie kunt testen.

Aansluiten op de Berichtenbox

Wilt u een aansluiting realiseren of doorloopt uw organisatie een aansluittraject op de Berichtenbox. Dan zijn er een aantal zaken waar u rekening mee dient te houden tijdens deze migratieperiode.

Lopend aansluittraject

  • Lopende aansluittrajecten met een eigen technische aansluiting dienen voor 1 april 2017 te zijn afgerond om mee te kunnen migreren.
  • Bent u niet voor 1 april aangesloten dan kunt u na de migratie (medio augustus) aansluiten op de nieuwe Berichtenbox middels een nieuw koppelvlak.
  • Verloopt uw aansluiting op de Berichtenbox via een bestaande intermediair dan geldt deze tijdelijke aansluitstop niet.

Nieuwe aansluiting

Het blijft mogelijk uw organisatie aan te melden voor een nieuwe aansluiting (aanvraagformulier Berichtenbox). Echter, nieuwe aansluitingen op de Berichtenbox kunnen tot medio augustus alleen via een bestaande intermediair gerealiseerd worden. Daarna is het weer mogelijk eigen technische aansluitingen op de Berichtenbox te realiseren. U sluit dan rechtstreeks aan op een nieuw koppelvlak.

Aansluiten via een intermediair is de eenvoudigste manier. Intermediairs zijn organisaties met een technische aansluiting (Digikoppeling) op MijnOverheid die berichten naar de Berichtenbox sturen namens één of meerdere organisaties. Zowel overheidsorganisaties (bijvoorbeeld een buurgemeente) als ICT-leveranciers kunnen optreden als intermediair. Voor meer informatie zie de handleiding aansluiten Berichtenbox.

Op zoek naar een ICT-leverancier die u kan ondersteunen bij de aansluiting? Ga naar het overzicht met ICT-leveranciers.