Welke overheden ontvangen e-facturen?

Rijksoverheden

Voor het adresseren en identificeren van onderdelen van de Rijksoverheid wordt gebruik gemaakt van een Organisatie-identificatienummer (OIN). U kunt een overzicht van de actuele organisatieonderdelen met bijbehorend OIN voor e-facturatie hier downloaden: Organisatieonderdelen Rijksoverheid (PDF) / (Excel). In het PDF bestand vindt u tevens een overzicht met mutaties in de verschillende documentversies.
 
Heeft u vragen over de OIN’s die u moet gebruiken bij e-facturatie? Neem dan contact op met de helpdesk van het betreffende ministerie.

Medeoverheden

Het PIANOo programmabureau ondersteunt decentrale overheden bij de implementatie van e-factureren. Via de PIANOo implementatiemonitor-e-factureren is inzichtelijk gemaakt wat de actuele stand van zaken van de implementatie is bij gemeenten, provincies en waterschappen. Daarnaast is via dezelfde webpagina een lijst te raadplegen met decentrale overheden die gereed zijn om e-facturen te ontvangen en verwerken, inclusief de OIN nummers waarop zij bereikbaar zijn.