Welke overheden doen mee?

In het overzicht hieronder kunt u zien welke overheden gebruik maken van e-factureren. Vervolgens ziet u in de COR welk OIN-nummer u nodig heeft om een organisatie een factuur te sturen.

Ga naar de COR

Overheid

e-factureren
Gemeente Ede Aangesloten
Gemeente EnschedeAangesloten
Gemeente RijnwaardenAangesloten
Gemeente UtrechtAangesloten
Gemeente ZoetermeerAangesloten
Gemeente AmsterdamAangesloten
Gemeente ZuidplasAangesloten
UWVAangesloten
Provincie Zuid-HollandAangesloten
Ministerie van Algemene Zaken
Naame-factureren
Kerndepartement AZAangesloten
Dienst Publieke CommunicatieAangesloten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Naame-factureren
Kerndepartement BZKAangesloten
RijksgebouwendienstAangesloten
P-DirektAangesloten
De WerkmaatschappijAangesloten
Doc-DirektAangesloten
FM HaaglandenAangesloten
LogiusAangesloten
Agentschap BPRAangesloten
Dienst Huurcommissie  Aangesloten
SSC-ICTAangesloten
Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB)Aangesloten
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Naam e-factureren
Kerndepartement BZAangesloten

Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI)

Aangesloten
Ministerie van Defensie
Naame-factureren
Kerndepartement DefensieAangesloten
IventAangesloten
Defensie Vastgoed DienstAangesloten
ParestoAangesloten
Ministerie van Economische Zaken
Naame-factureren
KerndepartementAangesloten
DICTUAangesloten
Dienst Landelijk GebiedAangesloten
Nederlandse Voedsel- en WarenautoriteitAangesloten
RVO.NLAangesloten
Staatstoezicht op de mijnenAangesloten
Agentschap TelecomAangesloten
Autoriteit Consument en MarktAangesloten
Centraal Plan BureauAangesloten
Ministerie van Financiën
Naame-factureren
Kerndepartement van FinanciënAangesloten
Domein Roerende ZakenAangesloten
Belastingdienst (BRI)Aangesloten
Belastingdienst Centrale AdministratieAangesloten
Belastingdienst ToeslagenAangesloten
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Naame-factureren
Kerndepartement Aangesloten
KNMIAangesloten
RijkswaterstaatAangesloten
Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T)Aangesloten
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Naame-factureren
Kerndepartement OC&WAangesloten
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)Aangesloten
Instituut Collectie Nederland (ICN)Aangesloten
Nationaal ArchiefAangesloten
Inspectie van het onderwijsAangesloten
Erfgoedinspectie Aangesloten
Rijksdienst voor het Cultureel ErfgoedAangesloten
Adviesraad voor het Wetenschaps- en TechnologiebeleidAangesloten
Raad voor CultuurAangesloten
OnderwijsraadAangesloten
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Naame-factureren
Kerndepartement SZWAangesloten
Agentschap SZWAangesloten
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Naame-factureren
Kerndepartement V&JAangesloten
Dienst justitiële inrichting (DJI)Aangesloten
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)Aangesloten
Nederlands Forensisch Instituut (NFI)Aangesloten
Raad voor de RechtspraakAangesloten
Raad voor de KinderbeschermingAangesloten
Dienst JustidAangesloten
Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V)Aangesloten
Openbaar Ministerie (OM)Aangesloten
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)Aangesloten
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb)Aangesloten
Schadefonds GeweldsmisdrijvenAangesloten
Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICTAangesloten
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Naame-factureren
Kerndepartement VWSAangesloten
Inspectie voor de Gezondsheidszorg Aangesloten
Inspectie Jeugdzorg Aangesloten
College ter Beoordeling van GeneesmiddelenAangesloten
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CBIG)Aangesloten
Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)Aangesloten
Sociaal en Cultureel PlanbureauAangesloten
Naame-factureren
Kerndepartement VWSAangesloten
Inspectie voor de Gezondsheidszorg Aangesloten
Inspectie Jeugdzorg Aangesloten
College ter Beoordeling van GeneesmiddelenAangesloten
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CBIG)Aangesloten
Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)Aangesloten
Sociaal en Cultureel PlanbureauAangesloten