UWV

U bent werkgever en wilt de ziek- en hersteldmeldingen van uw werknemers digitaal aanleveren aan UWV.

DoelgroepOverheid (uitvragende partij)BerichtensoortKoppelvlak
WerkgeversUWV
  • Ziekteaangifte i.v.m. langdurig verzuim (42 weken)
  • Betermelding na langdurig verzuim (42 weken)
  • Ziekteaangifte bij een Ziektewet-uitkering
  • Betermelding na een Ziektewet-uitkering
  • Aanvraag WAZO-uitkering (zwangerschaps-, adoptie-, pleegzorgverlof)
WUS

Digi-ZSM gebruiken voor uw verzuimmeldingen

Digi-ZSM is het portaal voor het digitaal doorgeven van verzuim en heeft voor werkgevers een aantal voordelen: het levert tijdwinst op door minder handelingen en kortere wachttijden. Daarnaast is de kans op fouten minimaal. Werkgevers kunnen met Digi-ZSM de verzuimmeldingen op 2 verschillende manieren doen:

  1. Met de Verzuimmelder: Hiermee kunt u vanaf elke computer en op elk moment uw verzuimmeldingen online doorgeven via het werkgeversportaal van het UWV. Dit is vooral handig wanneer het om kleine aantallen verzuimmeldingen gaat. De Verzuimmelder is niet gekoppeld aan uw administratiesysteem. Kijk voor meer informatie over de Verzuimmelder op de website van het UWV

  2. Sluit uw software aan op Digipoort: Digipoort is een ICT-centrale waar het berichtenverkeer voor de overheid afgehandeld wordt. Met Digipoort geeft uw administratiesysteem een verzuimmelding direct door aan UWV.

Sluit uw software aan op Digipoort

Werkgevers en intermediairs die hun software willen aansluiten op Digipoort, of softwareleveranciers die hun applicatie hiervoor geschikt willen maken, moeten hiervoor een aantal technische zaken regelen. U vindt hier de verschillende stappen met bijbehorende informatie.

Stap 1: Contact opnemen met UWV

Als u uw applicatie wilt aansluiten op Digipoort (of hiervoor geschikt wilt maken), neemt u eerst contact op met UWV. De contactgegevens van UWV vindt u rechts op deze pagina.

Stap 2: Aanvragen aansluiting op Digipoort

Vul het aanvraagformulier Digipoort WUS (PDF | 2 MB) in. Kruis onder 'Berichtstroom selecteren' de berichtstroom 'UWV Ziek- en Hersteldmeldingen' aan. Door het ondertekenen van dit formulier accepteert u de gebruiksvoorwaarden van Digipoort WUS.

Stap 3: Schaf software aan of implementeer de koppelvlakspecificaties

Gebruikt u software van een leverancier? Vraag deze dan om een versie van uw applicatie die verzuimmeldingen via Digipoort kan insturen.

Na uw aanvraag voor Digipoort kunt u beginnen met het implementeren van de WUS koppelvlakspecificaties en de berichtspecificaties van het UWV. Uitgebreide documentatie en alle specificaties vindt u op de Aansluit Suite.

Stap 4: Aanvragen PKIoverheid services certificaat

Versturen van verzuimmeldingen met Digi-ZSM kan alleen met een PKIoverheid services certificaat. Dit certificaat waarborgt de veiligheid en betrouwbaarheid van de verbinding tussen u en Digipoort. Let wel, het PKIoverheid-certificaat is alleen verplicht op de productieomgeving. In de preproductieomgeving (voor het testen van uw aansluiting) is het ook mogelijk om gebruik te maken van testcertificaten, geleverd en 'self-signed' door Logius. 

U kunt een PKIoverheid-certificaat aanvragen via een Certificate Service Provider (CSP). Wegens de doorlooptijd van de aanvraag, adviseren wij u een PKIoverheid-certificaat op tijd aan te vragen. 

Stap 5: Testen in prepoductie

Na de implementatie van de koppelvlak- en berichtspecificaties (of nadat uw softwareleverancier dit heeft gedaan) moet u gaan testen of u berichten kunt versturen. Voor het testen maakt u gebruik van de preproductieomgeving van Digipoort. Gebruik bij deze test een PKIoverheid services certificaat of een testcertificaat van Logius.

Stap 6: Aansluiten op de productieomgeving

Als de test uit stap 4 naar tevredenheid is verlopen, is uw software klaar voor het insturen van verzuimmeldingen aan de productieomgeving van Digipoort. Voordat u de eerste verzuimmelding via Digipoort verstuurt, neemt u contact op met UWV. De contactgegevens van UWV vindt u rechts op deze pagina.

Aanvraag-/wijzigingsformulier Digipoort FTP