Marktscan Digikoppeling

Eind 2017 zijn VNG Realisatie en Logius gestart met een actualisatie op de marktscan Digikoppeling. De marktscan helpt overheden om een geschikte leverancier te selecteren voor de levering van een generieke Digikoppeling adapter. Met deze Digikoppeling oplossing kunnen overheden aansluiten op de Landelijke Voorzieningen.

Op de marktscan hebben negen leveranciers een aanbod uitgebracht. 

Beoordeling

Alle documenten van de marktscan – waarop de leveranciers hun aanbod hebben gebaseerd - zijn gepubliceerd op Tenderned. Het proces van de marktscan staat beschreven in KING Logius Marktscandocument Digikoppeling (PDF | 624kB).

De marktscan gaat uit van meerdere randvoorwaarden en diverse uitgangspunten. Deze ‘need-to-have’ en ‘nice-to-have’ hebben VNG Realisatie en Logius gebruikt als beoordelingskader voor het toetsen van de aanbiedingen. Het beoordelingskader is beschreven in Requirements marktscan Digikoppeling (PDF | 608 kB).

Hoe gebruikt u de resultaten?

De resultaten van de marktscan geven inzicht in het marktaanbod van negen Digikoppeling leveranciers. In onderstaande documenten vindt u het aanbod van de leveranciers die voldeden aan het beoordelingskader. Per randvoorwaarde en/of uitgangspunt zijn de aanbiedingen van de leveranciers samengebracht. Op die manier krijgt u per onderwerp inzichtelijk wat, van alle aanbiedingen - voor u de beste keuze kan zijn.

Het aanbod per leverancier is ook gepubliceerd. Het gebruik van de resultaten uit de marktscan bespaart de overheidsorganisatie en de geselecteerde leveranciers tijd en werk in een aanbestedingsprocedure. De overheidsorganisatie kan op basis van de marktscanresultaten een eerste oriëntatie uitvoeren en hoeft niet opnieuw dezelfde eisen en wensen in een Programma van Eisen uit te vragen. De aanbesteding kan zich vooral richten op de inpasbaarheid in de lokale situatie. De geselecteerde leveranciers kunnen bovendien volstaan met de verwijzing naar de requirements van de marktscan.

Op zoek naar ervaringen met Digikoppeling? Raadpleeg uw collega-gemeenten. In de beveiligde omgeving van de Softwarecatalogus van VNG Realisatie vindt u een overzicht van gemeenten en hun Digikoppeling-leverancier.

Alle aanbiedingen

Beoordelingsmatrix

Leveranciers hebben op diverse ‘need-to-have’ en ‘nice-to-have’ inzicht gegeven. Dit is verwerkt in de beoordelingsmatrix. Deze matrix is een totaal overzicht van de requirements waarin u in een oogopslag het aanbod van de leveranciers onderling kunt vergelijken. 

Beoordelingsmatrix (PDF | 140)

Modelovereenkomst

De door VNG Realisatie en Logius gepubliceerde documenten van de marktscan kunt u tijdens een aanbesteding voor een Digikoppeling adapter (her)gebruiken. Nadat de selectieprocedure van uw aanbesteding is doorlopen gunt u de opdracht aan de voor uw organisatie geschikte leverancier. Bij de gunning kunt u een van beide modelovereenkomsten gebruiken. De meeste leveranciers hebben ingestemd met de inhoud van deze modelovereenkomsten.

Modelovereenkomst ARBIT (PDF | 200 kB)

Modelovereenkomst GIBIT (PDF | 192 kB)

Aanbiedingen per leverancier

Elke leverancier heeft een basisset met documenten aangeleverd. In het document Aanbod heeft de leverancier de requirements ‘need-to-have’ en ‘nice-to-have’ nader uitgewerkt. Daarnaast heeft elke leverancier een kostensheet ingevuld voor verschillende onderdelen. Hieronder vindt u een uitleg van deze onderdelen. Ook hebben sommige leveranciers aanvullende informatie aangeleverd zoals bijvoorbeeld factsheets, servicelevel agreements, etc.  

Kosten voor de Digikoppeling adapter: inzicht in de kosten die de leverancier u doorberekent voor bijvoorbeeld software, hardware, ondersteuning en implementatie. 

Kosten per berichtstroom: inzicht in de kosten per berichtstroom (gerelateerd aan Landelijke voorzieningen) voor de implementatie en ondersteuning. Het gaat hier om zowel de vaste kosten als de variabele kosten. 

Kortings- en randvoorwaarden: het is mogelijk dat een leverancier kortingen geeft wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Ook kan het zijn dat de leverancier bepaalde randvoorwaarden stelt als u de Digikoppeling adapter afneemt. 

Ondersteuning van profielen: elke leverancier heeft aangeven welke profielen zijn Digikoppeling adapter ondersteunt. Dit bepaalt op welke landelijke voorzieningen u wel of niet kunt aansluiten.

Documenten

Arpha

Voorblad (PDF | 292 kB)
Kosten (PDF | 188 kB)
Randvoorwaarden (PDF | 768 kB)

Centric

Voorblad (PDF | 200 kB)
Aanbod (PDF | 400 kB)
Kosten (PDF | 424 kB)

DataB

Voorblad (PDF | 56 kB)
Aanbod (PDF | 264 kB)
Kosten (PDF | 424 kB)

eGem

Aanbod (PDF | 608 kB)
Kosten (PDF | 276 kB)
Bijlage 1 (PDF | 1 mB)
Bijlage 2 (PDF | 997 kB)

Enable-U

Voorblad en aanbod (PDF | 1.5 MB)
Kosten lokale oplossing (PDF | 352 kB)
Kosten SaaS (PDF | 344 kB)
Bijlage 1 (PDF | 120 kB)
Bijlage 2 (PDF | 536 kB)
Bijlage 3:  (PDF | 168 kB)
Bijlage 4 (PDF | 320 kB)
Bijlage 5 (PDF | 416 kB)

JNet

Aanbieding (PDF | 751 kB)
Kosten lokale oplossing (PDF | 193 kB)
Kosten Saas (PDF | 194 kB)
Bijlage 1 (PDF | 227 kB)
Bijlage 2 (PDF | 42 kB)
Bijlage 3 (PDF | 134 kB) 
Bijlage 4 (PDF | 120 kB)

PinkRoccade

Voorblad (PDF | 192 kB)
Aanbod (PDF | 1 MB)
Kosten lokale oplossing (PDF | 432 kB)
Kosten SaaS (PDF | 432 kB)
Bijlage 1 (PDF | 296 kB)

Seeburger

Voorblad (PDF | 1 mB)
Bijlage 1 (PDF | 371 kB)
Bijlage 2 (PDF | 1 mB)

Yenlo