DigiInkoop voor Rijksdienst (via Digipoort)

Om aan te sluiten op DigiInkoop via Digipoort volgt u het onderstaande stappenplan. De aansluiting bestaat uit 2 fasen:

Tijdens de voorbereiding neemt Servicecentrum Logius het aansluittraject met u door. Alle stappen met een verwijzing naar de benodigde informatie staan beschreven in het document Handleiding aansluiten. Deze handleiding vindt u onder Documentatie onderaan deze pagina.

Fase 1: Aansluiten op Digipoort

In deze fase volgt u de onderstaande stappen om uw aansluiting op Digipoort te realiseren. Terwijl u in deze fase zit, kunt u fase 2 al starten. 

Stap 1: Voorbereiding

Een aansluiting op Digipoort begint met een voorbereidingsfase waarin alle voorbereidingen worden getroffen om de aansluiting zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het gaat in deze fase vooral om het verkrijgen van alle benodigde informatie, het bepalen van de impact voor uw organisatie en het regelen van de benodigde technische capaciteit. Vervolgens maakt u een plan(ning) en dient u de benodigde aanvraagformulieren bij Logius in.

Stap 2: Netwerkaansluiting

U kunt aansluiten via internet of via Diginetwerk. Diginetwerk verbindt (bestaande) fysieke netwerken van overheidsorganisaties met elkaar. Zo ontstaat er één besloten netwerk van overheidsnetwerken, waarbinnen u veilig gegevens kunt uitwisselen met andere overheden.

Meer informatie over Diginetwerk vindt u in de aansluitkit (onder Documentatie onderaan deze pagina) en bij Diensten. Via het Logius Servicecentrum kunt u ondersteuning krijgen bij uw aansluiting.

Stap 3: Realiseren Digikoppeling / koppelvlak Digipoort

Het doel van deze stap is om de technische koppeling tussen uw organisatie en Digipoort te realiseren. In deze stap wordt de zogenaamde ebMS2-adapter gekozen, worden certificaten aangevraagd en de koppelvlakken ingericht. De software die de implementatie van het koppelvlak (aanlever-, aflever- en StatusInformatieService) vormt, wordt ook wel 'adapter' genoemd. Voor het ontvangen en verzenden van berichten door overheidspartijen wordt een ebMS2-adapter gebruikt. Conform de koppelvlakspecificaties is implementatie van deze service in combinatie met aanleveringen aan Digipoort (Gebruikersvoorwaarden) verplicht.

PKIoverheid-certificaten

Voor de beveiliging van het berichtenverkeer vereist Digipoort het gebruik van een PKIoverheid-certificaat. Als u nog niet beschikt over een PKIoverheid-certificaat, adviseren wij u deze tijdig aan te schaffen. Meer informatie over PKIoverheid-certificaten vindt u onder PKIoverheid. Hier is ook een lijst van leveranciers van PKIoverheid-certificaten te vinden, onder toegetreden certificatiedienstverleners.

Stap 4: Berichten genereren en verwerken

Behalve het realiseren van de koppelvlakken, moet uw eigen inkoop of financieel systeem en uw organisatie ook gereed zijn om binnenkomende facturen goed te kunnen verwerken.

Stap 5: Digipoorttest in preproductie

In deze stap test u, in samenwerking met Logius, in de Digipoort preproductie omgeving zowel de goed- als foutsituaties voor deze 3 stromen. Wanneer het koppelvlak correct is geïmplementeerd (stap 3) en ook de interne berichtenstroom geregeld is (stap 4), is uw organisatie in staat om berichten vanuit Digipoort via de 'adapter' te ontvangen, berichten te versturen en de status van de verstuurde berichten te controleren.

Stap 6: Ketentest in preproductie

Een succesvolle Digipoort test (stap 5) betekent dat de geïmplementeerde services operationeel zijn. Als laatste test wordt, samen met een beoogde leverancier, de hele keten in preproductie getest, vanaf de leverancier tot verwerking in uw backoffice.

Stap 7: Productiegang

Wanneer de ketentest succesvol is uitgevoerd kan een feitelijke productiegang worden ingepland. De activiteiten die onder stap 5 en 6 zijn uitgevoerd, worden daarbij nogmaals herhaald om te controleren of de productieverbinding aan alle gestelde eisen voldoet. Is dat het geval, dan is uw verbinding operationeel.

Fase 2: Implementeren van berichtenstandaard

Als fase 1 (aansluiting op Digipoort) is gerealiseerd, dient de gekozen berichtenstandaard geïmplementeerd te worden. Hieronder leest u welke stappen u daarvoor moet volgen. 

DigiInkoop maakt gebruik van de berichtstandaarden UBL en SETU. De berichtenstandaard SETU is bedoeld voor de inhuur van personen op basis van uren. Om te kunnen voldoen aan de eisen die de Rijksoverheid stelt aan het berichtenverkeer, heeft Logius een nadere specificatie gedaan op deze standaarden en ze naar DigiInkoop vertaald. 

  • Stap 1: Bepaal de berichtenstandaard (UBL OHNL of HRXML SETU OHNL)
  • Stap 2: Bepaal met welke berichten u gaat communiceren
  • Stap 3: Implementeer de berichten in uw systeem
  • Stap 4: Voer een ketentest uit met een ketenpartij (zie ook stap 5: Aansluiten via Digipoort)