DigiInkoop voor Rijksdienst (via Digipoort)

Om aan te sluiten op DigiInkoop via Digipoort volgt u het onderstaande stappenplan. De aansluiting bestaat uit 2 fasen:

Tijdens de voorbereiding spreekt Servicecentrum Logius het aansluittraject met u door. Alle stappen met een verwijzing naar de benodigde informatie staan beschreven in het document Handleiding aansluiten

Fase 1: Aansluiten op Digipoort

In deze fase volgt u de onderstaande stappen om uw aansluiting op Digipoort te realiseren. Terwijl u in deze fase zit, kunt u fase 2 al starten. 

Stap 1: Voorbereiding

Een aansluiting op Digipoort begint met een voorbereidingsfase waarin alle voorbereidingen worden getroffen om de aansluiting zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het gaat in deze fase vooral om het verkrijgen van alle benodigde informatie, het bepalen van de impact voor uw organisatie en het regelen van de benodigde technische capaciteit. Vervolgens maakt u een plan(ning) en dient de benodigde aansluitformulieren bij Logius in.

Stap 2: Netwerkaansluiting

U kunt via internet aansluiten of via Diginetwerk. Diginetwerk verbindt (bestaande) fysieke netwerken van overheidsorganisaties met elkaar. Zo ontstaat er één besloten netwerk van overheidsnetwerken, waarbinnen u veilig gegevens kunt uitwisselen met andere overheden.

Naast de informatie in de aansluitkit onder documentatie, kunt u informatie over Diginetwerk vinden op deze website, onder Diginetwerk. Nadat u zich bij het Logius Servicecentrum aanmeldt, kunnen de Logius netwerkspecialisten u ondersteunen bij uw aansluiting.

Stap 3: Realiseren Digikoppeling / koppelvlak Digipoort

Het doel van deze stap is om de technische koppeling tussen uw organisatie en Digipoort gerealiseerd te krijgen. De software die de implementatie van het koppelvlak (aanlever-, aflever- en statusinformatieservice) vormt, wordt ook wel "adapter" genoemd. Voor het ontvangen en verzenden van berichten door overheidspartijen wordt een ebMS adapter gebruikt. Conform de koppelvlakspecificaties is implementatie van deze service verplicht in combinatie met aanleveringen aan Digipoort (Gebruikersvoorwaarden). In deze stap wordt de ebMS adapter gekozen, certificaten aangevraagd en de koppelvlakken ingericht.

PKIoverheid certificaten

Voor de beveiliging van het berichtenverkeer vereist Digipoort het gebruik van een PKIoverheid certificaat. Als u nog niet beschikt over een PKIoverheid certificaat adviseren wij u deze tijdig aan te schaffen. Meer informatie over PKI overheid certificaten vindt u onder PKIoverheid. Hier is ook een lijst van leveranciers van PKIoverheid certificaten te vinden, onder toegetreden certificatiedienstverleners.

Stap 4: Berichten genereren en verwerken

Behalve het realiseren van de koppelvlakken moet uw eigen inkoop of financieel systeem en uw organisatie ook gereed zijn om binnenkomende facturen goed te kunnen verwerken.

Stap 5: Digipoorttest in preproductie

Wanneer het koppelvlak correct is geïmplementeerd (stap 3) en ook de interne berichtenstroom geregeld is (stap 4), is uw organisatie in staat om berichten vanuit Digipoort via de "adapter" bij u binnen te krijgen, berichten te versturen en de status van de verstuurde berichten op te halen. In deze stap test u in de Digipoort preproductie omgeving in samenwerking met Logius zowel de goed- als foutsituaties voor deze drie stromen.

Stap 6: Ketentest in preproductie

Een succesvolle Digipoort test (stap 5) betekent dat de geïmplementeerde services operationeel zijn. Als laatste test wordt samen met een beoogd leverancier de hele keten getest vanaf de leverancier tot verwerking in uw backoffice in preproductie.

Stap 7: Productiegang

Wanneer de ketentest succesvol is uitgevoerd kan een feitelijke productiegang worden ingepland. De activiteiten die onder stap 5 en 6 zijn uitgevoerd, worden daarbij nogmaals herhaald om te controleren of de productieverbinding aan alle gestelde eisen voldoet. Is dat het geval dan is uw verbinding operationeel.

Fase 2: Implementeren van berichtenstandaard

Als fase 1 (aansluiting op Digipoort) is gerealiseerd, dient de gekozen berichtenstandaard geïmplementeerd te worden. Hieronder leest u welke stappen u daarvoor moet volgen. 

DigiInkoop maakt gebruik van de berichtstandaarden UBL en SETU. De berichtenstandaard SETU is bedoeld voor de inhuur van personen op basis van uren. Om te kunnen voldoen aan de eisen die de Rijksoverheid stelt aan het berichtenverkeer heeft Logius een nadere specificatie gedaan op deze standaarden en ze naar DigiInkoop vertaald. 

  • Stap 1: Bepaal berichtenstandaard (UBL OHNL of HRXML SETU OHNL)
  • Stap 2: Bepaal met welke berichten u gaat communiceren
  • Stap 3: Implementeer de berichten in uw systeem
  • Stap 4: Doe een ketentest met een ketenpartij (zie ook stap 5: Aansluiten via Digipoort)