DigiInkoop voor leveranciers (via Digipoort)

Om aan te sluiten op DigiInkoop via Digipoort volgt u het onderstaande stappenplan. De aansluiting bestaat uit 2 fasen:

Tijdens de voorbereiding neemt Servicecentrum Logius het aansluittraject met u door. Alle stappen met een verwijzing naar de benodigde informatie staan beschreven in het document Handleiding aansluiten. Deze vindt u onder Documentatie onderaan deze pagina.

Fase 1: Aansluiten op Digipoort

In deze fase volgt u de onderstaande stappen om uw aansluiting op Digipoort te realiseren. Terwijl u in deze fase zit, kunt u fase 2 al starten. 

Stap 1: Voorbereiding

Het gaat in deze stap vooral om het verkrijgen van alle benodigde informatie, het bepalen van de impact voor uw organisatie en het regelen van de benodigde technische capaciteit. Vervolgens maakt u een aansluitplan(ning) en dient u de benodigde aanvraagformulieren bij Logius in.

Stap 2: Netwerkaansluiting

In deze stap richt u uw netwerkinfrastructuur in om berichten vanuit uw omgeving richting Digipoort te kunnen sturen en berichten te kunnen ontvangen. Netwerkconnectiviteit is een randvoorwaarde voor een aansluiting op Digipoort. Zonder netwerkconnectiviteit is geen berichtenverkeer mogelijk. Voor bedrijven wordt de netwerkconnectiviteit ingericht op basis van internet (beveiligde verbinding over HTTPS).

Stap 3: Realiseren koppelvlak Digipoort

Het doel van deze stap is om de technische koppeling tussen uw organisatie en Digipoort te realiseren. In deze stap worden certificaten aangevraagd en wordt het koppelvlak ingericht. De software die de implementatie van het koppelvlak (aanlever-, aflever-, en StatusInformatieService) vormt, wordt ook wel 'adapter' genoemd. Voor het versturen van berichten naar de overheid en het ontvangen van berichten van de overheid wordt het WUS-koppelvlak voor bedrijven gebruikt. Conform de koppelvlakspecificaties is de implementatie van de StatusInformatieService in combinatie met aanleveringen aan Digipoort (Gebruikersvoorwaarden) verplicht. In deze stap worden certificaten aangevraagd en het koppelvlak ingericht.

PKIoverheid-certificaten aanvragen

Voor de beveiliging van het berichtenverkeer vereist Digipoort het gebruik van een PKIoverheid-certificaat. Als u nog niet beschikt over een PKIoverheid-certificaat adviseren wij u deze tijdig aan te schaffen. 

Meer informatie over PKIoverheid

Koppelvlak WUS

Om te kunnen communiceren met DigiInkoop is het verplicht om het koppelvlak WUS 2.0 voor bedrijven te gebruiken.

Stap 4: Berichten genereren en verwerken

Behalve het realiseren van het koppelvlak, moet uw eigen verkoop of financiële systeem en uw organisatie ook gereed zijn om de berichten goed te kunnen verwerken en goed te kunnen genereren conform de gebruikte standaard (UBL of SETU).

Stap 5: Digipoort test in preproductie

In deze stap test u, in samenwerking met Logius, in de Digipoort preproductie omgeving zowel de goed- als foutsituaties voor deze 3 stromen. Wanneer het koppelvlak correct is geïmplementeerd (stap 3) en ook de interne berichtenstromen geregeld zijn (stap 4), is uw organisatie in staat om berichten vanuit Digipoort via de 'adapter' te ontvangen, berichten te versturen en de status van de verstuurde berichten te controleren.

Stap 6: Ketentest in preproductie

Een succesvolle Digipoort-test (stap 5) betekent dat de geïmplementeerde services operationeel zijn. Als laatste test wordt, samen met een beoogde overheidspartij, de hele keten voor alle stromen getest vanaf uw systeem tot de backoffice van de overheidsdeelnemer. 

Stap 7: Productiegang

Wanneer de ketentest succesvol is uitgevoerd, kan een feitelijke productiegang worden ingepland. De activiteiten die onder stap 5 en 6 zijn uitgevoerd, worden daarbij nogmaals herhaald om te controleren of de productieverbinding aan alle gestelde eisen voldoet. Is dat het geval, dan is uw verbinding operationeel en kunt u van de voordelen van DigiInkoop gebruik maken.

Fase 2: Implementeren van berichtenstandaard

Als fase 1 (aansluiting op Digipoort) is gerealiseerd, dient de gekozen berichtenstandaard geïmplementeerd te worden. Hieronder leest u welke stappen u daarvoor moet volgen. 

DigiInkoop maakt gebruik van de berichtstandaarden UBL en SETU. De berichtenstandaard SETU is bedoeld voor de inhuur van personen op basis van uren. Om te kunnen voldoen aan de eisen die de Rijksoverheid stelt aan het berichtenverkeer, heeft Logius een nadere specificatie gedaan op deze standaarden en deze naar DigiInkoop vertaald. 

  • Stap 1: Bepaal de berichtenstandaard (UBL OHNL of HRXML SETU OHNL)
  • Stap 2: Bepaal met welke berichten u gaat communiceren
  • Stap 3: Implementeer de berichten in uw systeem
  • Stap 4: Doe een ketentest met een ketenpartij (zie ook stap 5: Aansluiten via Digipoort)