×

De afgelopen week heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook op Logius heeft dit impact. Lees verder op de pagina Continuïteit dienstverlening Logius

Migratie naar overheidsdatacenter: veelgestelde vragen

De voorziening Digipoort verhuist van het datacenter in Enschede naar het overheidsdatacenter (ODC) in Amsterdam. Het berichtenverkeer dat via Digipoort loopt, verhuist mee.

De verhuizing van Digipoort naar het overheidsdatacenter(ODC) in Amsterdam is nodig om de uitwisseling van berichten via Digipoort in de toekomst te kunnen continueren.

De migratie vindt plaats van december 2018 tot en met mei 2019. In deze periode vinden het testen van de ebMS adapter, de connectiviteits- en ketentesten en de daadwerkelijke migratie naar de productieomgeving plaats. De begeleide productie duurt tot 1 juli 2019. 

Activiteit

Periode

Testen ebMS adapter

December 2018

Testen op pre-productieomgeving

Vanaf 8 april 2019

Migratie productieomgevingen

18 mei (Baseline*), 25 mei (Operational Exellence), 22 juni (B2)

Begeleide productie

Mei en juni 2019

* Tijdens de migratie van de Baseline omgeving is geen berichtenverkeer mogelijk op alle omgevingen (Baseline, Operational Exellence en B2).

De duur per migratiemoment is 18 uur. Tijdens deze 18 uur is er geen berichtenverkeer mogelijk.

De migratiemomenten zijn bepaald in overleg met de organisaties uit de werkgroep Migratie naar Overheidsdatacenter.

De verhuizing van de voorziening Digipoort heeft betrekking op organisaties die berichten uitwisselen in de volgende domeinen:

  • Digipoort Financieel (SBR Belastingdienst (WUS), SBR Belastingdienst (WUS), machtigen en mededelen, Belastingdienst, De Nederlandsche Bank)
  • Digipoort Sociaal & Financieel (SBR KvK/CBS, SBR-wonen, Belastingdienst, Ministerie van OCW, DigiInkoop, eFactureren en UWV)

Nee, de verhuizing zal geen gevolgen hebben op de dienstverlening van de organisatie die berichten uitwisselen via Digipoort. Wel is er bij de migratie naar de productieomgeving een periode van ongeveer 12 uur dat er geen berichten via Digipoort uitgewisseld kunnen worden. Wanneer deze periode is, wordt in de werkgroep, met de grootste afnemende partijen van Digipoort, bepaald. Ook zal een aantal organisaties tijdens het project moeten testen en technische wijzigingen moeten doorvoeren.

Voor organisaties die berichten aanleveren via Digipoort via koppelvlak ebMS zijn mogelijk acties vereist. Zie het schema bij volgende vraag. Voor organisaties die berichten ontvangen via Digipoort via de koppelvlakken WUS, ebMS en FTP zijn acties vereist. Zie het schema bij volgende vraag. 

Koppelvlak Organisaties berichten ontvangen via Digipoort Organisaties die berichten aanleveren via Digipoort Vereiste actie
WUS Actie vereist Géén actie vereist Er vindt een wijziging in source IP-adres plaats. Actie organisatie: vertrouwen van nieuw IP-adres in software/firewall.
ebMS Actie vereist Actie vereist Er komt een nieuwe ebMS adapter: Tibco. Actie organisatie: ketentest met Logius. Er vindt een wijziging in source IP-adres plaats. Actie organisatie: vertrouwen van nieuw IP-adres in software/firewall
FTP Actie vereist Géén actie vereist Er vindt een wijziging in source IP-adres plaats. Actie organisatie: vertrouwen van nieuw IP-adres in software/firewall

Logius laat via service- en onderhoudsberichten weten wanneer welke wijzigingen noodzakelijk zijn. Ontvang u deze berichten nog niet? Installeer dan de Logius-app. Organisaties in het e-procurement domein, die berichten aan- en afleveren via het koppelvlak ebMS, ontvangen in november en december mails over het testen.

De verhuizing van de voorziening Digipoort voeren we eerst uit op de pre-productieomgeving. In de periode van eind maart tot en met april 2019 voeren we connectiviteits- en ketentesten uit. We testen samen met organisaties die berichten aan- en/of afleveren via het koppelvlak ebMS of de betreffende aansluiting goed functioneert.

Organisaties die berichten aan- en/of afleveren via het koppelvlak ebMS ontvangen via de mail informatie over de connectiviteits- en ketentesten. De organisaties krijgen testinstructies via de mail.