×

De afgelopen week heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook op Logius heeft dit impact. Lees verder op de pagina Continuïteit dienstverlening Logius

Migratie naar overheidsdatacenter

De voorziening Digipoort verhuist in 2019 van het datacenter in Enschede naar het overheidsdatacenter (ODC) in Amsterdam. Berichtenverkeer tussen overheden en bedrijven, en overheden onderling, verloopt via de voorziening Digipoort. Dit berichtenverkeer verhuist mee. De verhuizing naar het overheidsdatacenter(ODC) in Amsterdam is nodig om de uitwisseling van berichten via Digipoort in de toekomst te kunnen continueren.

Domeinen, berichtensoorten en koppelvlakken

De verhuizing van de voorziening Digipoort heeft betrekking op organisaties die berichten uitwisselen in de volgende domeinen:

Digipoort Financieel

 • SBR Belastingdienst (WUS)
 • SBR Belastingdienst (WUS), machtigen en mededelen
 • Belastingdienst (FTP 1.6.1)
 • De Nederlandsche Bank
 • UWV

Digipoort Sociaal & Financieel

 • SBR KvK/CBS
 • SBR-wonen
 • Belastingdienst
 • Ministerie van OCW
 • DigiInkoop
 • E-Factureren
 • UWV

Lees meer over berichtenstromen

De berichtsoorten binnen de genoemde domeinen lopen via koppelvlakken. De verhuizing van Digipoort betreft specifiek het berichtenverkeer dat verwerkt wordt via de volgende koppelvlakken:

Lees meer over koppelvlakken

Technische wijzigingen doorvoeren noodzakelijk

Een aantal organisaties die berichten aanleveren en/of ontvangen via Digipoort zal tijdens de migratie technische wijzigingen moeten doorvoeren. In het overzicht staat de actie per type organisatie:

 • Organisaties die berichten ontvangen via Digipoort.
 • Organisaties die berichten aanleveren via Digipoort.

Overzicht vereiste acties per koppelvlak en type organisatie

Koppelvlak Organisaties die berichten ontvangen via Digipoort Organisaties die berichten aanleveren via Digipoort Vereiste actie*
WUS Actie vereist Géén actie vereist Er vindt een wijziging in source IP-adres plaats. Actie organisatie: vertrouwen van nieuw IP-adres in software/ firewall.
ebMS Actie vereist Actie vereist

Er komt een nieuwe ebMS adapter: Tibco. Actie organisatie: ketentest met Logius

Er vindt een wijziging in source IP-adres plaats. Actie organisatie: vertrouwen van nieuw IP-adres in software/ firewall

FTP Actie vereist Géén actie vereist Er vindt een wijziging in source IP-adres plaats. Actie organisatie: vertrouwen van nieuw IP-adres in software/ firewall

*Bij het doorvoeren van de technische wijzigingen is een aansluiting op Digikoppeling Standaard een vereiste.

Planning

Zie veelgestelde vragen voor de planning van de migratie naar het overheidsdatacenter in Amsterdam.

Ondersteuning

Logius neemt contact op met de betrokken partijen (koppelvlak ebMS) voor de connectiviteits- en ketentesten.

Logius laat via service- en onderhoudsberichten weten wanneer welke wijzigingen noodzakelijk zijn. Ontvang u deze berichten nog niet? Installeer dan de Logius-app.

Contact en ondersteuning

Zoekt u zakelijk contact met Logius? Het Servicecentrum is op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur actief.