Doorbelasting

In 2017 heeft de ministerraad besloten dat vanaf 1 januari 2018 alle kosten voor beheer en exploitatie van Digipoort, DigiD en MijnOverheid worden doorbelast aan afnemers. Deze financieringsafspraak is bedoeld om de digitale overheid veilig, bruikbaar en toekomstvast te houden en geldt vanaf 1 januari 2019 ook voor de overige voorzieningen van Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Logius is als beheerorganisatie van een groot deel van de GDI-voorzieningen betrokken bij de uitvoering van dit Ministerraadbesluit.

De informatie op deze pagina gaat over de doorbelasting van DigiD en MijnOverheid. Voor Digipoort is de huidige financieringssystematiek niet gewijzigd.

Tarieven 2018

Op 22 december 2017 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken als eigenaar van Logius de volgende tarieven (exclusief BTW) voor DigiD en MijnOverheid vastgesteld:

  • DigiD: 12,1 cent per succesvolle authenticatie, exclusief btw.
  • MijnOverheid: 45,4 cent per verwerkt bericht, exclusief btw (netto-tarief).

De tarieven zijn gebaseerd op het totale geschatte verbruik van afnemers. Voor afnemers die geen prognose hebben aangeleverd, is het historisch verbruik meegeteld. Meer informatie over de tariefstructuur vindt u in het volgende document:

BTW

De Belastingdienst heeft vastgesteld dat Logius BTW-plichtig is. Dit betekent concreet dat Logius bovenop de beheer- en exploitatiekosten het BTW-percentage van 21% in rekening moet brengen bij organisaties die niet tot de Rijksoverheid behoren. Voor meer informatie over de eventuele consequenties voor uw organisatie verwijst Logius u naar uw financiële afdeling/belastingconsulent. U kunt ook contact opnemen met de koepelorganisatie voor uw domein/branche of de Belastingdienst.

Facturatie

  • Logius stuurt in de periode 1 t/m 31 maart 2018 uw voorschotfactuur;
  • U ontvangt maximaal twee facturen: één voor DigiD en één voor MijnOverheid;
  • Sommige organisaties hebben meerdere aansluitingen op DigiD. Op de factuur voor DigiD staat het verwachte verbruik van álle aansluitingen die uw organisatie heeft. U ontvangt dus nog steeds één factuur als uw organisatie meerdere aansluitingen heeft. Hetzelfde geldt voor uw factuur voor MijnOverheid;
  • Logius verstuurt de eindfacturen voor DigiD en MijnOverheid voor het jaarverbruik 2018 uiterlijk op 30 juni 2019.

In welke gevallen ontvangt u geen voorschotfactuur?

  • De eerste 999 gelukte authenticaties (DigiD) of verwerkte berichten (MijnOverheid) worden niet in rekening gebracht. Als uw geschatte verbruik gelijk aan of lager is dan 999 afname-eenheden, dan ontvangt u geen voorschotfactuur.
  • In een aantal domeinen en branches heeft de koepelorganisatie aanvullende financieringsafspraken gemaakt. Of dit voor uw organisatie geldt, hoort u van uw koepelorganisatie. U kunt hierover natuurlijk ook zelf contact opnemen met uw koepelorganisatie.

Voorwaarden

Logius heeft de (product)voorwaarden van DigiD en MijnOverheid aangepast aan de financieringsafspraken. De voorwaarden gelden vanaf 1 december 2017.

Vooruitblik: tarieven MijnOverheid 2019

Voor de voorziening MijnOverheid is een bruto en netto tarief berekend. In 2018 betalen afnemers het netto tarief. Het bruto tarief bevat kosten die in 2018 door de Rijksoverheid worden gecompenseerd. In 2019 geldt deze compensatie niet meer. Dat betekent dat vanaf 2019 het bruto tarief voor MijnOverheid in rekening wordt gebracht. De tarieven voor 2019 worden naar verwachting in het vierde kwartaal gepubliceerd.

Meer informatie

Bekijk het document met veelgestelde vragen. U kunt ook op de website van de Digicommissaris meer informatie vinden.