Main content

Een Object Identifier (OID) is een rij getallen die op ondubbelzinnige wijze en permanent een object aanduiden. Partijen die willen toetreden tot PKIoverheid krijgen ermee te maken. In certificaten worden met behulp van Object Identifiers gebruikte Certificate Policies en CA's aangeduid.

In certificaten moet een unieke verwijzing worden gemaakt naar de gebruikte CP en de verantwoordelijke TSP en CA. Tenslotte moet er ook een verwijzing naar de syntax van het zo ontstane geheel zijn. Derhalve zijn er binnen de PKI voor de overheid drie categoriën OID's gedefinieerd:

  1. Definitie-OID's
  2. Certificate Policie-OID's
  3. Organisatie-OID's

OID's zijn hiërarchisch opgebouwd; twee opeenvolgende niveau's in de hiërarchie worden gescheiden door punten.

De OID van de PKI voor de overheid is: 2.16.528.1.1003.1
(joint-iso-itu-t.country.nederland.nederlandse- organisatie.nederlandse-overheid.pki-voor- de-overheid).

Alle door PKIoverheid toegekende OID's zijn te vinden in de lijst met geregistreerde OID's.

Normen OID's

De internationale standaard voor OID's is ISO/IEC 9834, getiteld Procedures for the operation of OSI Registration Authorities. Op nationaal niveau is het Nederlands Normalisatie-Instituut (NEN) verantwoordelijk voor de uitgifte van OID's. PKIoverheid heeft als Object Identifier-Registration Authority (OID-RA) van het NEN de verantwoordelijkheid gekregen OID's uit te geven en te registreren binnen het PKIoverheid stelsel.

Partijen die als TSP willen toetreden tot de PKIoverheid dienen bij de PA een OID aan te vragen voor henzelf en de onder hun verantwoordelijkheid werkende CA's. Vervolgens dienen zij zich aan de internationale regels betreffende OID's te houden, zoals terug te vinden in ISO/IEC 9834 en aan enkele aanvullende praktische gebruiksregels die binnen de PKI voor de overheid gelden. Deze zijn te vinden in het document gebruiksregels OID's PKIoverheid.

Het aanvraagformulier voor een PKIoverheid OID vindt u onder Modelcontracten en -formulieren op de pagina Aansluiten als TSP.