Main content

MijnOverheid blijven verbeteren

We werken continu aan het verbeteren van MijnOverheid. Wilt u weten waar we op dit moment mee bezig zijn? Bekijk dan 'In ontwikkeling bij MijnOverheid'. Dan ziet u welke verbeteringen en ontwikkelingen u op korte en middellange termijn kunt verwachten.

Release informatie 2023

Hieronder ziet u een overzicht van de recent uitgevoerde MijnOverheid-releases. Deze worden doorgevoerd om het gebruik van MijnOverheid eenvoudiger en toegankelijker te maken voor gebruikers. Bekijk ook eerdere releases van 2022 en 2021.
 

Release Inhoud release Datum
MijnOverheid website release 5.30

In deze release zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd voor het waarborgen van de continuïteit en het verbeterden van interactie. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Er zijn aanpassingen gedaan zodat het EU-inlogmiddel (eIDAS) beter vindbaar en zichtbaar is op MijnOverheid.

1 november 2023
MijnOverheid website release 5.29

In deze release zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd voor het waarborgen van de continuïteit en het verbeterden van interactie. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Verschillende aanpassingen waardoor MijnOverheid nu technisch gereed is voor de implementatie Wet; modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv);
 • Er zijn verbeteringen doorgevoerd aan het Saldo overzicht voor alimentatieplichtigen en alimentatiegerechtigden.
18 oktober 2023
MijnOverheid website release 5.28 Er zijn een technische wijzigingen doorgevoerd voor het waarborgen van de continuïteit.  4 oktober 2023
MijnOverheid website release 5.27

We verbeteren MijnOverheid continu. In deze release zijn een aantal technische wijzigingen doorgevoerd voor het waarborgen van de continuïteit en verbeterde gebruiker interactie. 

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Verschillende aanpassingen ten behoeve van implementatie Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv);
 • Een technische verbetering voor het tonen van het energielabel.
20 september 2023
MijnOverheid website release 5.26 We verbeteren MijnOverheid continu. In deze release zijn een aantal technische wijzigingen doorgevoerd voor het waarborgen van de continuïteit en verbeterde gebruiker interactie. 
De belangrijkste wijzigingen zijn:
•    Verschillende aanpassingen ten behoeve van implementatie Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv)
30 augustus 2023
MijnOverheid website release 5.25

We verbeteren MijnOverheid continu. In deze release zijn een aantal technische wijzigingen doorgevoerd voor het waarborgen van de continuïteit en verbeterde gebruiker interactie.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Verschillende aanpassingen ten behoeve van implementatie Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv);
 • Uitbreiding weergave Energielabel live. Energielabel nu inzichtelijk voor huurders;
 • Voorbereidende werkzaamheden ‘Berichten over uw Buurt’ e-mail service.
16 augustus 2023
MijnOverheid website release 5.24
 • Voorbereidende werkzaamheden wijzigingen ten behoeve van Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv)
 • Uitbreiding weergave Energielabel. Energielabels nu inzichtelijk voor alle gebouwen waar gebruiker (mede)eigenaar van is
 • Tekstuele aanpassing knop ’Controleer gegevens’  in contactformulier naar ’Versturen’ (wijziging n.a.v. burgerfeedback)
19 juli 2023
MijnOverheid website release 5.23 6 juli 2023
MijnOverheid website release 5.22
 • Voorbereidende werkzaamheden aanpassing teksten naar B1-taalniveau
31 mei 2023
MijnOverheid website release 5.21
 • MijnOverheid is uitgebreid met een Engelstalige informatiepagina
 • Aanpassing proces toevoegen nieuwe afnemers
 • Gebruiksvriendelijkheid PDF met kadastrale gegevens is verbeterd
 • Verbeterde toegankelijkheid website
17 mei 2023
MijnOverheid website release 5.20
 • Verwijderen geslachtsregistratie contactformulier
 • Voorbereidende werkzaamheden Federatief Berichten Stelsel (FBS)
3 mei 2023
MijnOverheid website release 5.19
 • Voorbereidende werkzaamheden abonnementsbeheer Bekendmakingen
 • Toegevoegde tegel ‘Energielabel’ onder ‘Wonen’
 • Voorbereidende werkzaamheden tonen Energielabel voor huurders
 • Voorbereidende werkzaamheden aan-/afmelden delen persoonsgegevens
25 april 2023
MijnOverheid website release 5.18
 • Voorbereidende werkzaamheden abonnementsbeheer Bekendmakingen
 • Voorbereidende werkzaamheden tonen aantal inwonende op adres
6 april 2023
MijnOverheid website release 5.17
 • Verbetering diverse feedbackmeldingen Berichten over uw Buurt
16 maart 2023
MijnOverheid website release 5.16
 • Voorbereidende werkzaamheden abonnementsbeheer Bekendmakingen
 • Informatie over phishing via QR-code op pagina ‘Herken oplichting’ toegevoegd
 • Voorbereidende werkzaamheden aan- en afmelden delen van gegevens
1 maart 2023
MijnOverheid website release 5.15
 • Voorbereidende werkzaamheden aan- en afmelden delen van gegevens
16 februari 2023
MijnOverheid website release 5.14
 • In deze release zijn een aantal technische wijzigingen doorgevoerd voor het waarborgen van de continuïteit en verbeterde gebruiker interactie.
2 februari 2023
MijnOverheid website release 5.13
 • In deze release zijn een aantal technische wijzigingen doorgevoerd voor het waarborgen van de continuïteit en verbeterde gebruiker interactie.
19 januari 2023
MijnOverheid website release 5.12
 • Verbetering weergave teksten instellingen pagina
 • Wijzigingen ten behoeve van verbeteren testwerkzaamheden
4 januari 2023

Release 2022

Release Inhoud release Datum
MijnOverheid website release 5.11
 • In deze release zijn een aantal technische wijzigingen doorgevoerd voor het waarborgen van de continuïteit en verbeterde gebruiker interactie.
21 december 2022
MijnOverheid website release 5.10
 • Publicatie informatiepagina Berichten over uw buurt.
13 december 2022
MijnOverheid website release 5.9
 • Diverse verbeteringen werking Berichten over uw buurt
 • Voorbereidingen abonnement beheer e-mailservice Berichten over uw Buurt
30 november 2022
MijnOverheid website release 5.8
 • Voorbereidingen automatisch aanmaken MijnOverheid account bij inloggen met DigiD of een Europees erkend inlogmiddel (eIDAS).
22 november 2022
MijnOverheid website release 5.7
 • Voorbereidingen ten behoeve van aanpassen Berichtenbox instellingen voor gebruikers zonder 2-facor inlogmiddel
 • Verbeteringen met betrekking tot berichten over uw buurt
 • Oplossen probleem met melding activatieproces
2 november 2022
MijnOverheid website release 5.6
 • Tekstuele aanpassing ‘Veel gestelde vraag’ gebruik MijnOverheid in het buitenland
 • Verbetering 'afdrukken naar pdf' functionaliteit
 • Vergroten invulveld persoonlijke code
19 oktober 2022
MijnOverheid website release 5.5
 • In deze release zijn alleen een aantal technische wijzigingen doorgevoerd voor het waarborgen van de continuïteit.
4 oktober 2022
MijnOverheid website release 5.4
 • Verbetering met betrekking tot inloggen met eIDAS
 • Verbetering met betrekking tot tonen Energielabel
31 augustus 2022
MijnOverheid website release 5.3
 • Tekstuele aanpassing melding bij e-mail bounce
 • Verbetering met betrekking tot nieuw abonnement ‘Berichten over uw Buurt’
 • Tekstuele aanpassing openingstijden helpdesk
 • Aangepaste knop schermen activatieproces naar aanleiding van burger feedback
18 augustus 2022
MijnOverheid website release 5.2
 • Tekstuele aanpassing klachtenpagina en plaatsing onderaan elke pagina;
 • Nieuwe informatiepagina Archiefwet.
26 juli 2022
MijnOverheid website release 5.1
 • Tekstuele aanpassing klachtenpagina en plaatsing onderaan elke pagina;
 • Nieuwe informatiepagina Archiefwet.
6 juli 2022
MijnOverheid website release 5.0
 • Melding bij e-mail bounce. Gebruikers krijgen een melding met het verzoek het e-mail adres te controleren als een verzonden e-mail notificatie niet afgeleverd kan worden;
 • Tekstuele aanpassing informatiepagina ‘Gedeelde persoonsgegevens;
 • Mogelijkheid tot volledig tonen langere bestandsnaam (tot maximaal 128 karakters);
 • Verwijzing/promotie MijnGegevens app op homepage;
 • Update privacyverklaring MijnOverheid.
15 juni 2022
MijnGegevens app release 1.0.9
 • Verbeterde verwijzing naar activatie MijnOverheid account wanneer ingelogd wordt zonder actief MijnOverheid account;
 • Het gebruik van de app in splitscreen door Android gebruikers wordt actief bijgehouden ten behoeve van bepalen prioriteit van optimaliseren gebruikerservaring bij splitscreen;
 • Oplossing voor problemen met splitscreen op Android;
 • Oplossing voor inlogproblemen met vanuit de app geactiveerde accounts.
31 mei 2022
MijnOverheid website release 4.33
 • Voorbereidende werkzaamheden voor de Introductie van 2 Factor Authenticatie op MijnOverheid;
 • Verbeteringen toegankelijkheid website MijnOverheid;
 • Verbeteringen ten behoeve van ‘Berichten over uw Buurt’.
 • Nieuwe informatie pagina “Herken Oplichting"
23 mei 2022
MijnOverheid website release 4.32
 • Verbeteringen toegankelijkheid website MijnOverheid.
 • Verbeteringen ten behoeve van het tonen van het ‘Energielabel van je woning’.
12 mei 2022
MijnOverheid website release 4.31
 • Voorbereidende werkzaamheden t.b.v. opschalen ‘Pilot Digitale Inkomenstoets’ WoningCorporaties;
 • Voorbereidende werkzaamheden voor livegang ‘Inzien BRP gegevensverstrekking’ op 14-4-2022;
 • Voorbereidende werkzaamheden voor livegang e-mail bounce op 2-5-2022, zodat burgers worden geattendeerd op het feit dat het versturen van de notificatie e-mail naar het bij MijnOverheid doorgegeven e-mailadres niet gelukt is. Op het moment dat de burger inlogt op MijnOverheid wordt hij geattendeerd dat zijn e-mails bouncen, zodat hij actie kan ondernemen om het e-mail adres aan te passen en er daarmee voorkomen wordt dat hij belangrijke berichten mist.
7 april 2022
MijnOverheid website release 4.30
 • Voorbereidende werkzaamheden voor opschalen ‘Pilot Digitale Inkomenstoets’ WoningCorporaties
 • Voorbereidende werkzaamheden Federatief Berichten Stelsel
 • Livegang ‘Inzien BRP gegevensverstrekking’
 • Verbeteringen toegankelijkheid website MijnOverheid. MijnOverheid voldoet met deze aanpassingen volledig aan de WCAG 2.1 richtlijnen
 • Verbeteringen voor ‘Berichten over uw Buurt’
16 maart 2022
MijnOverheid website release 4.29
 • Voorbereidende werkzaamheden voor opschalen ‘Pilot Digitale Inkomenstoets’ WoningCorporaties
 • Voorbereidende werkzaamheden voor melding na constatering e-mailbounces
 • Voorbereidende werkzaamheden livegang ‘Inzien BRP gegevensverstrekking’
 • Voorbereidende werkzaamheden voor verhogen minimale inlogniveau inzage BRP verstrekkingen
 • Oplossing voor beveiligingsbevindingen
 • Verbeteringen toegankelijkheid website MijnOverheid
3 maart 2022
MijnOverheid website release 4.28
 • Naamswijziging: ‘Diplomaregister’ wordt ‘Mijn diploma’s’
 • Voorbereidende werkzaamheden livegang ‘Inzien BRP gegevensverstrekking’
 • Oplossen van bevindingen Berichten over uw buurt
 • Informatiepagina aangemaakt tbv informatie browser update
 • Verbeterde ondersteuning automatisch vertalen
 • Verbeteringen toegankelijkheid website MijnOverheid
20 januari 2022
Berichtenbox app release 2.6.2
 • Beheren van notificatie instellingen in de app: Gebruikers kunnen in de app de voorkeur voor het ontvangen van pushnotificaties bij nieuwe berichten aanpassen.
 • Herinnering aanzetten notificaties: Wanneer pushnotificaties uit staan worden gebruikers jaarlijks via een pop-up geattendeerd op de mogelijkheid de pushnotificaties aan te zetten.
 • Aanpassing doorverwijzing na fout bij inloggen: Om gebruikers beter te verwijzen naar het juiste loket is de tekst aangepast op het ‘inloggen mislukt’ scherm. 
 • Veel gestelde vraag toegevoegd: Antwoord op de vraag wie verantwoordelijk is voor het beheer van de Berichtenbox app. 
 • Maximum aan tegelijk te verplaatsen/verwijderen berichten: Er is een maximum van 10 berichten die tegelijkertijd verplaatst of verwijderd kunnen worden. 
 • Verbeterde comptabiliteit met iOS 15.
 • Diverse technische verbeteringen en bug fixes. 
10 januari 2022

Releases 2021

Release Inhoud release Datum
MijnOverheid website release 4.27 
 • Oplossen van bevindingen Berichten over uw buurt
 • Beeldmerk eIDAS aangepast
 • Verbeteringen toegankelijkheid website MijnOverheid
 • Leeftijdsmeting burgeronderzoek toegevoegd
18 november 2021
MijnOverheid website release 4.26
 • Verbeteringen toegankelijkheid website MijnOverheid
 • Diverse verbeteringen zoekfunctionaliteit veelgestelde vragen
 • Diverse verbeteringen tonen Berichten over uw buurt
 • Toevoegen veel gestelde vragen bij Berichten over uw buurt
 • Mogelijkheid toegevoegd voor afnemers om het DigiD-inlogniveau voor een berichtstroom binnen de Berichtenbox instelbaar te maken
 • Term ‘ontbinding’ aangepast naar ‘einde verbintenis’
 • Overgang naar nieuwe API voor Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
8 oktober 2021
Berichtenbox app release 2.6
 • Multi select: Gebruikers van de Berichtenbox app kunnen meerdere berichten selecteren om in 1 keer te verplaatsen of te verwijderen. 
 • Toevoegen van mogelijkheid om Berichtenbox app in demonstratie modus te gebruiken. 
 • Verbetering logging mogelijkheden 
 • Tekstuele verbetering in onboardingproces
 • Oplossing voor probleem waardoor de app crashed na openen van bijlage in ongeldig formaat
 • Oplossing voor probleem waardoor de app crashed bij het sluiten van een pop-up venster
 • Tekstuele verbetering melding afsluiten app
 • Oplossing voor probleem waardoor de app crashed wanneer alternatieve kalender in gebruik is 
 • Oplossing voor probleem waardoor app niet opnieuw opgestart wordt na verlopen sessie
15 september 2021
MijnOverheid website release 4.25 24 augustus 2021
MijnOverheid website release 4.24
 • Voorbereidingswerkzaamheden ten behoeve van in productie name functionaliteit ‘Berichten met bezorgbevestiging’
 • Wijzigingen ten behoeve van het delen van gegevens via MijnOverheid
 • Voorbereidingswerkzaamheden voor plaatsen online enquête op MijnOverheid ten behoeve van Gebruikersonderzoek
 • Toevoegen verwijzing naar Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO)
 • Verbeteringen voor tonen Energielabel
 • Wijziging correct tonen contactgegevens van aangesloten organisaties
19 juli 2021
MijnOverheid website release 4.23
 • In deze release zijn een aantal technische wijzigingen doorgevoerd voor het waarborgen van de continuïteit.
1 juli 2021
Berichtenbox app release 2.5
 • Toegankelijkheid: Verbeteringen in de informatievoorziening over toegankelijkheid
 • Toegankelijkheid: Diverse wijzigingen ter verbetering van de toegankelijkheid
 • Oplossing voor het geven van een store rating in de app (Android)
 • Verbetering in wijze van gebruik van certificaten.
 • Oplossing voor het tegengaan van installatie van de Berichtenbox app op een emulator (Android)
16 juni 2021
MijnOverheid website release 4.22
 • Verbeteringen voor het uitvoeren van mutaties in het account van de burger binnen MijnOverheid.
4 juni 2021
MijnOverheid website release 4.21
 • Voorbereidingswerkzaamheden voor de lancering van de MijnGegevens app van MijnOverheid. De MijnGegevens app toont alle persoonlijke gegevens uit MijnOverheid handig en overzichtelijk in 1 app. Meer informatie..
12 mei 2021
MijnOverheid website release 4.20
 • BRP-koppeling voor het delen van Gegevens via MijnOverheid. De website van MijnOverheid is gereed voor de Pilot inkomenstoets woningcorporaties. Tijdens de Pilot Digitale Inkomenstoets (WoCo pilot) wordt er een digitale oplossing beproefd waarmee woningzoekenden inkomensgegevens snel en veilig met woningcorporaties kunnen delen. Voor het digitaal delen van de gegevens wordt gebruikt gemaakt van MijnOverheid. Meer informatie..
5 mei 2021
MijnOverheid website release 4.19
 • Energielabel zichtbaar in MijnOverheid. Eigenaren van woningen kunnen na de release het energielabel van hun woning inzien in MijnOverheid. Afhankelijk van de uitgiftedatum van het energielabel is deze ook als PDF te downloaden. Het energielabel is opgenomen onder het thema wonen.
10 maart 2021
Berichtenbox app release 2.4
 • Aanpassing ‘veel gestelde vragen’: Minimale versie van besturingssysteem 
 • Tonen UserID door schudden van toestel is aangepast naar dubbeltikken op de titel in het openingsscherm van de app
 • Update van mijn.overheid.nl certificaten en doorvoeren vereiste aanpassingen
 • Toegankelijkheid: Verbeteren voice-over
 • Oplossing voor wegvallen knoppen in welkomstscherm op iPhone 8 toestellen
 • Oplossing voor tonen volledige UserID bij gebruik van groot lettertype op toestel
 • Oplossing voor tonen menu item ‘overige informatie’ op Android toestellen
3 maart 2021