Main content

Op deze pagina is beschreven aan welke eisen een leverancier moet voldoen om een applicatie te bouwen op het Standaard Platform (SP). Een broker van het SP kan deze eisen gebruiken bij het doen van een marktuitvraag voor een applicatieleverancier.

Versiegegevens

Publicatiedatum: 26 september 2022
Versie: 1.2

Standaard Platform

Om een applicatie te kunnen ontwikkelen die op het SP moet draaien, zijn de volgende competenties vereist:

 • Leverancier heeft kennis van “Cloud Native” applicatieontwikkeling.
 • Leverancier heeft ervaring als ontwikkelaar met Kubernetes.
 • Leverancier heeft ervaring met het maken van Docker images, waarbij de Docker containers onder de orkestratie van Kubernetes vallen.
 • Leverancier heeft kennis van en ervaring met het gebruik van tools uit de “CNCF Landscape”.
 • Leverancier heeft kennis van en ervaring met het ontwikkelen van Open Source Software.
 • Leverancier heeft kennis van en ervaring met Continuous Integration en Continuous Deployment.
 • Leverancier heeft kennis van en ervaring met NORA, de BIO en de AVG.
 • Leverancier werkt volgens de principes van Security by Design en Security by Default
 • Leverancier heeft kennis van en ervaring met PKI (Public Key Infrastructure.

Wensen

Naast de eisen die Standaard Platform/Cloud Services stelt aan leveranciers, is ook een aantal wensen geformuleerd. Deze wensen zijn geen knock out criteria.

 • Leverancier heeft kennis van en ervaring met het werken volgens een agile werkwijze (Scrum, SAFe…) en DevOps.
 • Een certificering voor Docker (DCA: Docker Certified Associate) strekt tot aanbeveling.
 • Een certificering voor Kubernetes (CKAD: Certified Kubernetes Application Developer) stemt tot aanbeveling.
 • Leverancier heeft kennis van en ervaring met WSO2 producten, specifiek Identity Server (IS) en API manager (indien deze componenten gebruikt gaan worden in de applicatie).