Main content

DigiInkoop gaat stoppen

In juli 2023 stopt Logius met DigiInkoop. Dit geldt voor de inkoopmodule en voor het leveranciersportaal.
De informatie op deze pagina wordt binnenkort aangepast.

Wat doet Logius?

Logius ondersteunt Rijksoverheidsorganisaties die gebruikmaken van DigiInkoop. Logius zorgt voor de beschikbaarheid, juiste werking, continuïteit en (informatie)beveiliging van DigiInkoop.

Contactgegevens klantorganisaties

Bent u een leverancier van de Rijksoverheid en heeft u vragen of opmerkingen over DigiInkoop? Neem dan contact op met uw klantorganisatie bij de Rijksoverheid. Zo'n klantorganisatie vertegenwoordigt één of meerdere Rijksdiensten. Uw klantorganisatie is degene die de Rijksdienst waarmee u zaken doet vertegenwoordigt.

Ministeries van VWS, SZW, Financiën, Defensie en BZK (inclusief agentschappen)

Contact UBR|HIS
E-mail: ContactUBR.HIS@rijksoverheid.nl
Telefoon: 070 - 758 56 78

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Elektronisch Bestellen en Factureren (EBF)
E-mail: kcc@rws.nl
Telefoon: 088 - 797 07 77