Uitbreiding Machtigen: hoe werkt het?

Huidige situatie

Veel zaken met de overheid zijn al digitaal te regelen. Maar als iemand dit niet kan, wil of mag, moet hij zich door iemand anders laten vertegenwoordigen. Dit noemen we machtigen. In de meeste gevallen kan dit nog niet digitaal; het is vaak een papieren proces.

Bij een aantal overheidsinstanties kan men ook iemand digitaal machtigen (of zelf digitaal gemachtigd worden). U kunt dan zaken online regelen via DigiD Machtigen, B2 of eHerkenning.

Toekomstige situatie

Logius gaat het makkelijker maken voor dienstverleners om hun klanten iemand te laten machtigen. Deze dienstverleners, zoals zorgverzekeraars of pensioenfondsen, hoeven straks nog maar op één koppelvlak aan te sluiten voor de verschillende vormen van machtigen.

Op dit moment werkt Logius aan een toekomstbestendig, eenduidig stelsel van afspraken en nieuwe machtigingsfunctionaliteiten. Dienstverleners sluiten dan gefaseerd aan op de bevoegdheidsverklaringsdienst en/of een routeringsvoorziening.

Contact

Neem contact op door een e-mail te sturen naar machtigen@logius.nl.