Uitbreiding Machtigen: aanvragen

Het nieuwe machtigen zit in de pilotfase. Aansluiten kan op dit moment alleen door aan te sluiten bij één van de onderstaande pilots.

Pilot ‘Ouderlijk gezag in de zorg’

Ouders willen veilig en eenvoudig, op een zelfgekozen moment en plaats, het elektronisch patiëntendossier van hun minderjarige kind kunnen inzien. Tot nu toe kunnen ze dit alleen digitaal doen door een DigiD voor hun kind aan te vragen en hiermee in te loggen.

Het Programma Machtigen van Logius werkt aan een oplossing waarbij ouders met hun eigen DigiD het elektronisch patiëntendossier van hun kind(eren) kunnen inzien. Deze oplossing wordt tijdens een pilot getest.

Bekijk de factsheet voor meer informatie

Pilot ‘Wettelijke vertegenwoordiging en gemeenten’

Momenteel wordt de scope van deze pilot door Logius en de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) in kaart gebracht. Dit gebeurt in samenwerking met gemeenten en leveranciers.

Belangrijke informatie van de Bevoegdheidsverklaringsdienst wordt ontsloten via 2 koppelvlakstandaarden. De informatie komt in eerste instantie beschikbaar via een SAML 2.0-koppelvlak (Security Assertion Markup Language). Dit SAML 2.0-koppelvlak lijkt op veel onderdelen op het bestaande DigiD SAML-koppelvlak. Dit maakt het voor leveranciers die hier al mee bekend zijn eenvoudiger om aan te sluiten.

Na de pilot wordt ook een variant met OAuth 2.0 en OIDC ontwikkeld (Open ID Connect) en ondersteund. Het SAML-koppelvlak blijft dan bestaan. Er wordt gebruikgemaakt van PKI Overheid-certificaten om deelnemende organisaties te kunnen identificeren.

De verwachting is dat aan het eind van het derde kwartaal van 2019 de specificaties van het SAML-koppelvlak worden vastgesteld waarmee de pilot wordt gestart. Wanneer specificaties van het OIDC-koppelvlak en het startsein voor aansluiting exact duidelijk worden, is nog niet bekend.

Zodra dit bekend is worden publieke dienstverleners via de Programmeringsraad op de hoogte gebracht.

Contact

Neem contact op door een e-mail te sturen naar machtigen@logius.nl.